h

SP wil dat vrouwenbesnijdenis in Arnhem wordt aangepakt

17 augustus 2020

SP wil dat vrouwenbesnijdenis in Arnhem wordt aangepakt

De SP in Arnhem vraagt aandacht voor vrouwenbesnijdenis van Arnhemse meisjes en vrouwen. In Nederland zijn 41 duizend vrouwen genitaal verminkt door vrouwenbesnijdenis, 15 duizend daarvan hebben de meest ingrijpende vorm van verminking. De schatting is dat het nog eens 4200 meisjes kan overkomen.

‘Deze gruwelijke vorm van verminking heeft grote en levenslange lichamelijke en emotionele gevolgen voor meisjes en vrouwen. Nog steeds worden ook Nederlandse meisjes met een achtergrond uit landen als Somalië, Egypte of Indonesië op deze manier besneden. We moeten Arnhemse meisjes tegen deze vreselijke vorm van kindermishandeling beschermen en vrouwen die besneden zijn ondersteunen,’ zegt Sarah Dobbe, raadslid van de SP in Arnhem.

De meeste slachtoffers zijn tussen de vijf en vijftien jaar oud, maar regelmatig worden meisjes ook al voor hun vijfde besneden. Bij vrouwenbesnijdenis worden vrouwelijke geslachtsorganen gedeeltelijk of helemaal weggesneden of dichtgenaaid.

De SP-fractie wil weten hoe vaak dit voorkomt in Arnhem, en vindt dat er een plan moet komen om ervoor te zorgen dat meisjes hiertegen worden beschermd. De SP wil dat bekeken wordt of er een lokale meldplicht kan komen als er sprake is van het risico op vrouwenbesnijdenis. Ook wil de SP dat vrouwen die zijn besneden worden ondersteund zodat ze een hersteloperatie kunnen krijgen.

U bent hier