h

Een JA stem in het referendum is belangrijk

22 februari 2021

Een JA stem in het referendum is belangrijk

Foto: SP
Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart mag u stemmen in het referendum over het afvalbeleid in Arnhem. Uw stem is belangrijk!

Stem JA voor een beter en eerlijk afvalbeleid in Arnhem. Stem JA om een einde te maken aan diftar.

Wat betekent een JA-stem? Dat:

  • De afvalcontainers weer van het slot gaan
  • Er niet meer hoeft te worden betaald per afvalzak
  • De container weer wordt vergroot zodat er weer een normale afvalzak in past

Dit afvalsysteem diftar werkt niet. De vervuiling neemt toe, het wordt veel duurder en het afval wordt niet goed gescheiden. Daarom stoppen andere gemeenten juist met diftar, zoals in Utrecht en Rotterdam. Het nascheiden van afval blijkt veel beter te zijn. Geen overlast meer, beter voor het milieu én de portemonnee. Nascheiding is net zo duur als het huidige systeem, zonder al die extra kosten en overlast die nu moeten worden gemaakt. En stukken beter voor het milieu.

Een JA stem is nodig om de vervuiling op straat te stoppen

Op veel plekken in Arnhem is het bij de containers een stinkende bende geworden en stapelt het vuilnis zich op. Onderzoek, ook van de gemeente zelf, laat zien dat de dumping door dit systeem is toegenomen. Arnhemmers melden maar liefst twee keer vaker overlast in hun buurt dan vorig jaar, vooral door afvaldump en vervuiling.

De vervuiling in de wijken is enorm toegenomen door het afvalbeleid van Arnhem. En dat is niet zo raar: in dit systeem betaalt de vervuiler namelijk niet, maar in dit systeem wordt de vervuiler juist beloond.

Personeel van afvalbedrijf Suez gaf al eerder aan dat ze stelsematig overuren maakt in Arnhem, en dat het sinds de afvaltrommels zijn verkleind helemaal uit de hand loopt. De vuilnismannen kunnen de enorme afvalberg niet meer aan. Afval komt dus terecht op straat, in parken en bossen, en vogels en ongedierte gaan met de rotzooi aan de haal. Arnhem is een ongezonde bende geworden en dit moet stoppen.

Een JA stem is beter voor het milieu en voor afvalscheiding

Dit afvalsysteem is slecht voor het scheiden van afval. Mensen weten, met alle goede bedoelingen, vaak niet wel plastic wel of niet gerecycled kan worden. Maar ook wordt er veel restafval in de gratis plastic container gegooid. Afval dat naast de container of op andere plekken wordt gedumpt komt niet alleen op straat, maar ook in de natuur terecht.

Sinds de invoering van diftar wordt maar liefst 60 procent van het Arnhems plastic afgekeurd en alsnog verbrand. In andere gemeenten met diftar zie je hetzelfde gebeuren - in Enschede wordt door diftar zelfs 97 procent van het plastic afgekeurd en verbrand.

De totale hoeveelheid afval wordt door diftar helemaal niet aangepakt, die hoeveelheid afval blijft gewoon precies hetzelfde. De producenten en de supermakten die ons allemaal plastic verpakkingen en plastic afval verkopen, die gaan er geen enkel stukje minder plastic van maken of verkopen. Het is tijd om een einde te maken aan diftar en te kiezen voor een systeem dat écht goed is voor afvalscheiding, het milieu en de portemonnee.

Een JA stem is beter voor de portemonnee

Zelfs al ben je enorm goed bezig met het scheiden van jouw afval, dan brengt dit mislukte afvalsysteem enorm veel kosten met zich mee die we allemaal samen zullen moeten betalen. De vervuiling naast de containers en de gedumpte vuilniszakken moeten worden gemeld, opgeruimd, en handhavers zijn bezig met het gedumpte afval en controleren of jij jouw afval goed scheidt. Op dit moment moet er al bijna 6,5 ton euro extra worden betaald door dumping van afval. Ook is er veel vervuiling in de containers, omdat er veel meer restafval bij het plastic terechtkomt dat daardoor in de verbrandingsoven verdwijnt. Voor de verwerking daarvan moet betaald worden - dit wordt geschat op jaarlijks extra 150.000 euro. De mensen draaien via de afvalstoffenheffing voor de extra kosten op, dus uiteindelijk betaalt u de volle rekening alsnog.

Het opruimen van de vervuiling moeten we allemaal samen betalen. Die kosten lopen op tot 8 ton per jaar om de vervuiling op de ruimen en door het verlies van inkomsten omdat het ingezamelde plastic alsnog verbrand moet worden. Arnhemse alleenstaanden moeten door dit afvalsysteem al meer betalen dan voorheen, omdat de kosten voor de verwerking van afval zijn gestegen. Diftar is ook niet goedkoper voor mensen met een lager inkomen.

Mensen met een minimuminkomen komen in aanmerking voor kwijtschelding van het vaste deel van de afvalsstoffenheffing, maar dat was in het oude systeem ook al zo. Maar ook zij moeten na een bepaald aantal vuilniszakken betalen per afvalzak. Veel mensen met een laag inkomen die net boven die minimale grens zitten, komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Wat moet er dan wel gebeuren?

Diftar moet stoppen, omdat dit systeem vervuilers beloond. Steeds meer gemeenten gaan over op ‘nascheiding’. Dan gaat de afvalverwerker met machines het afval scheiden en hoeven mensen dat niet meer thuis te doen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat die manier afval veel beter gescheiden wordt en er meer plastic overblijft. Hoogleraar Gradus van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft daar bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan, en kraakt het beleid van gemeenten om diftar in te voeren. En wat blijkt? Dit systeem is net zo duur, scheelt de extra kosten van de rommel opruimen, en levert geld op omdat het plastic wel te recyclen is en niet verbrand hoeft te worden.

Ook moet er veel meer worden gedaan om de echte vervuilers aan te pakken. De verpakkingsindustrie die flink geld verdient aan het verkopen van verpakkingsrommel, en daarna een het recycelen daarvan. Zolang we dat niet doen zal de hoeveelheid afval en plastic niet afnemen, blijven deze bedrijven hier geld aan verdienen en draaien de mensen voor de kosten op.

Foto: SP

Wat kan jij doen voor een eerlijk afvalsysteem in Arnhem?

  • Stem JA tijdens het referendum op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart
  • Vraag je buren om ook te gaan stemmen
  • Wil je materiaal bestellen, zoals een poster om in je raam te hangen? Neem contact op via arnhem@sp.nl
  • Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via arnhem@sp.nl

    U bent hier