h

Wat hebben we bereikt met uw stem?

14 maart 2022

Wat hebben we bereikt met uw stem?

De SP zet zich in op straat en in de gemeenteraad. We hebben veel actie gevoerd en gewonnen. Maar er is nog heel veel te doen! De afgelopen jaren hebben we met initiatiefvoorstellen ervoor gezorgd dat er een kindertandarts komt, dat straatintimidatie wordt aangepakt en dat overlast in de wijken beter wordt aangepakt. Veel van onze voorstellen zijn aangenomen, maar een aantal nog(!) niet. Wel zo eerlijk om te laten zien hoe partijen hebben gestemd op een aantal van onze voorstellen.

Goed om te weten dat op dit moment de VVD, GroenLinks, ArnhemCentraal en de PvdA in het stadsbestuur zitten. Mooie beloften op straat in de verkiezingscampagne hadden ze in principe de afgelopen periode al waar kunnen maken.

Wonen

We hebben ons ingezet voor met betaalbare huizen, vooral in de rijke wijken, omdat het tijd is dat die ook hun eerlijke deel bijdragen. We hebben ons ingezet tegen beleggers, omdat huizen zijn om in te wonen en niet om winst mee te maken. En we hebben ons ingezet voor het opknappen van slechte en ongezonde huizen in de vergeten wijken. Hier zijn enkele voorstellen die we hebben gedaan:

Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info

Zorg zonder markt

De zorg in Arnhem is volledig overgeleverd aan de markt, en de markt maakt er een puinzooi van. Rapporten laten zien dat de jeugdzorg slecht georganiseerd is en artikel na artikel verschijnt over Arnhem en zorgcowboys die vrij spel hebben. Er zijn honderden zorgaanbieders in Arnhem, en de gemeente heeft geen idee hoeveel geld voor zorg naar winsten verdwijnt. De SP kaartte dit aan. We hebben stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet! Ook pleitten we voor een zorgbuurthuis, zodat je oud kunt worden in je eigen buurt, en goede mondzorg zonder eigen risico. Hier zijn enkele voorstellen die we hebben gedaan:

Meer info Meer info Meer info Meer info

Veilige wijken

De SP in Arnhem zet zich in voor veilige wijken. Niet alleen in de rijke wijken, maar in alle wijken. Genoeg steun voor de wijkagent. Daar hoort ook het aanpakken van de overlast bij. Steeds meer mensen met psychische problemen worden gehuisvest in telkens dezelfde wijken. Helaas krijgen zij niet altijd de goede zorg en begeleiding, of is de plek in de wijk helemaal geen goede plek voor hen. En dat zorgt voor overlast. Met onderzoek, actie en voorstellen heeft de SP al veel bereikt voor de aanpak van overlast in die buurten. Maar we zijn er nog niet.

Meer info Meer info Meer info Meer info

Lasten eerlijk verdelen

De lasten in Arnhem zijn oneerlijk verdeeld. Arnhem is de enige gemeente waar de lasten voor huisjesmelkers zijn verlaagd, terwijl huishoudens wél volop mogen betalen. Dit stadsbestuur is een voorbeeld van rechts VVD beleid. De SP heeft voorstellen gedaan om de lasten eerlijk te verdelen. Te beginnen met het fiasco van DIFTAR dat dit stadsbestuur heeft veroorzaakt, en de oneerlijke verdeling van de rekening van het afvalbeleid.

Meer info Meer info Meer info Meer info

Eerlijk en groen

Dit stadsbestuur praat zelf over een ‘groene wind’ die door Arnhem blaast. Maar die wind is ernstig vervuild door de biomassacentrale van multinational Veolia. Arnhemmers zijn blootgesteld aan uitstoot en had veel eerder kunnen en moeten ingrijpen. Maar de bomenverslindende biomassacentrale wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ook gifgrond wordt niet opgeruimd. Wel worden en laadpalen neergezet voor Tesla rijders. Energieverslindende schimmel en tochthuizen worden niet opgeknapt. Buslijnen worden afgeschaft waardoor mensen de auto worden ingejaagd. Dat is niet groen, dat is onrechtvaardig.

Meer info Meer info Meer info Meer info

Eerlijke overheid

Het vertrouwen in de overheid is ontzettend laag. Dat heeft ook het stadsbestuur aan zichzelf te danken. Participatie van Arnhemmers wordt door dit stadsbestuur te vaak gewoon overgeslagen. Waar beleid slecht uitpakt voor mensen wordt niet ingegrepen. Dit zijn een aantal voorstellen die de SP heeft gedaan.

Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info

De SP heeft tal van andere voorstellen gedaan en dingen bereikt. Tegen gedwongen uithuwelijken, tegen discriminatie, voor hogere lonen. Misstanden als het in de la laten verdwijnen van het discriminatierapport kaartten we aan. We knokten samen met de jongeren van Willemeen voor het behoud van Willemeen. Het is tijd voor eerlijke politiek. De SP strijdt door!

Wil je zelf op onderzoek uit? Hier kan je alle voorstellen vinden die zijn gedaan in de gemeenteraad. Als je in de zoekbalk ‘SP’ invult dan zie je alle voorstellen die wij hebben gedaan.

U bent hier