h

Honderden bewoners tekenen petitie

17 november 2022

Honderden bewoners tekenen petitie

Foto: SP

Maar liefst 320 bewoners van de flats aan het Brandenburgseplein, Bergsehoofd, het Kleefseplein, en de Keizershof tekenden een bewonerspetitie met eisen om de renovatie die momenteel in de flat bezig is te verbeteren en klachten op te lossen. Aan het Brandenburgseplein is verhuurder Volkshuisvesting vorig jaar al begonnen met een ingrijpende renovatie om de woningen van het gas af halen. Voor sommige bewoners is deze renovatie nu nog steeds bezig, die zorgt voor grote overlast, en die velen malen langer duurt dan van tevoren tegen bewoners is verteld. De petitie werd vandaag aangeboden aan Volkshuisvesting door bewoners.

Klachten van bewoners zijn onder andere dat het vaak vele maanden duurt in plaats van de beloofde twee weken voordat de renovatie afgerond is. Ook zijn er veel klachten over overlast zoals lawaai en rommel, is er schade gemaakt die niet wordt hersteld, wordt met klachten niets gedaan en wordt beloofde hulp niet geboden. Een beloofde tent voor bewoners om op adem te komen is inmiddels al weer lange tijd weggehaald terwijl de renovatie nog lang niet afgelopen is.

Ondertussen zijn wel de servicekosten en de huren verhoogd. Veel bewoners vinden dat onterecht omdat ze lange tijd niet in hun woning hebben kunnen wonen, of hebben gewoond met grote overlast. Ook heeft een aantal bewoners een boete moeten betalen aan hun energieleverancier omdat hun woning van het gas is gehaald.

Raita, bewoonster van het Brandenburgseplein en een van de initiatiefnemers van de petitie: “Onze klachten werden totaal niet serieus genomen, terwijl we vragen om heel normale dingen. Is het niet meer dan normaal dat schade die wordt gemaakt wordt vergoed, dat klachten serieus worden genomen en dat we duidelijke informatie krijgen over wat er wanneer met ons huis gaat gebeuren?”

Sarah Dobbe, raadslid voor de SP, ondersteunt de bewoners met de petitie en de actie: “Deze bewoners vertellen hoe ze dag en nacht in het stof en de herrie zitten, dat het vele maanden duurt terwijl twee weken was beloofd. Het heeft enorme gevolgen voor hun leven, en sommige bewoners vertellen dat ze gezondheidsproblemen hebben van het stof en de stress. Het kan niet zo zijn dat klachten niet serieus worden genomen. Daarom is het belangrijk dat Volkshuisvesting de petitie die door ontzettend veel mensen is getekend heel serieus neemt.” Volkshuisvesting heeft beloofd om binnen twee weken schriftelijk te reageren op de klachten en de petitie.

De eisen van de petitie:

• Dat er tijdens de renovatie goede communicatie komt, dat we onze klachten kunnen aangeven, dat onze klachten serieus worden genomen, en dat we nooit onvriendelijk worden behandeld.
• Een sociaal plan voor de renovatie, zodat we weten waar we aan toe zijn, en dat ons duidelijk wordt verteld wat er in ons huis gaat gebeuren en wanneer.
• Dat de schade die is veroorzaakt door de renovatie serieus wordt genomen en wordt vergoed, en dat niet over alles moeilijk wordt gedaan en de schuld onterecht bij de bewoner wordt gelegd.
• Dat we een verhuisvergoeding krijgen voor het moeten verhuizen naar een andere woning tijdens de renovatie.
• Dat de huurverhoging en verhoging van de servicekosten worden teruggedraaid en dat we de huur terugkrijgen voor de maanden dat we niet fatsoenlijk in ons huis hebben kunnen wonen. Ook willen we compensatie in de huurprijs voor verlies aan ruimte zoals de voorraadkast, of dat de voorraadkast wordt hersteld.
• Dat de renovatie, inclusief het herstellen van de schade, per flat wordt afgerond zodat mensen niet onnodig lang overlast hebben en het zo snel als mogelijk klaar is.

U bent hier