h

Arnhemse kinderen die niet terugkomen van vakantie?

6 augustus 2019

Arnhemse kinderen die niet terugkomen van vakantie?

Ieder jaar worden naar schatting tussen de 170 tot 800 kinderen door hun ouders achtergelaten in het buitenland of uitgehuwelijkt. Zeker de vakantieperiode is een risicovolle tijd. Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is daarom dit jaar een campagne ‘Wacht niet tot het te laat is...’ gestart.

Het LKHA omschrijft dat bij huwelijksdwang kinderen of jongeren onder grote druk worden gedwongen om met een partner te trouwen die wordt gekozen door hun ouders of andere familie. Vaak gebeurt dit in het buitenland. Slachtoffers zijn vaak meisjes, maar het komt ook bij jongens voor.

De SP maakt zich hier grote zorgen over en wil weten of dit ook gebeurt bij Arnhemse jongens en meisjes. De SP fractie heeft daarom het Arnhems college om informatie gevraagd en wil een onderzoek naar wat we in Arnhem kunnen doen om dit te voorkomen. 'Als kinderen worden uitgehuwelijkt in het buitenland, dan is dat heel schrijnend. Zij horen kind te zijn en in Arnhem met hun vriendjes en vriendinnetjes op te groeien en naar school te gaan. Op geen enkele manier mogen kinderen, nu niet en ook niet als ze ouder zijn, gedwongen worden om te trouwen. Als er een risico is dat Arnhemse kinderen hierdoor na hun vakantie niet terugkomen naar Nederland, dan moeten we ons volop inzetten om dat te voorkomen,' aldus SP-raadslid Sarah Dobbe.

U bent hier