h

Veiligheid

18 maart 2013

Slachtofferzorg ambitie in Kadernota veiligheid

De SP heeft bij de vaststelling van de “kadernota Veiligheid 2013-2016” specifiek extra aandacht gevraagd voor de positie van slachtoffers. Het amendement 'Blijvende zorg voor slachtoffers' (mede ingediend met Zuid Centraal, ChristenUnie en PvdA) is met een ruime meerderheid aangenomen. Hierdoor is deze ambitie nu ook onderdeel van het beleid en zal het onderwerp in de diverse overlegstructuren aan de orde komen.

Lees verder

U bent hier