h

Geen religie bij GGZ dagopvang

11 december 2013

Geen religie bij GGZ dagopvang

Namens de SP-fractie (en D66) heeft Desiree Egberts afgelopen maandag het onderstaande aan de kaak gesteld.

De SP heeft vernomen dat de gemeente dit jaar een subsidie van €3000,- heeft toegekend aan Stichting Living Joy, om de GGZ groep (die buiten de boot valt door de sluiting van dagbesteding De Singel) tijdelijk op te vangen.

Op de website van Living Joy staat dat ze een kerk wil zijn en daarnaast zijn er een aantal personen die een ondersteunende functie vervullen en tevens het volgende: “De meeste van hen hebben in het verleden te maken gehad met verslaving, psychische problemen en leven in onzekerheid. Dankzij Jezus Christus zijn zij uit de problemen gekomen en mogen nu echt leven! Omdat zij hier dankbaar voor zijn, willen zij bij Stichting Living Joy Arnhem hierover vertellen en hiermee anderen helpen en bemoedigen. Zij geloven dat God en Zijn Heilige Geest aanwezig zijn tijdens de bijeenkomsten en iedere aanwezige wil zegenen en genezen van welke problemen er ook in zijn of haar leven moge zijn...”

Dit zijn een aantal getuigenissen van de vele dingen die God bij Living Joy doet, staat op hun website:
• Na een vliegtuigongeluk met zwaar letsel waaronder een ingekort arm met 8 centimeter, tijdens gebed volledig aangegroeid.
• Meerdere rugklachten verdwenen door aangroeien van benen tijdens gebed.
• Inhalator voor Astma na gebed niet meer nodig.
• Alleen nog kunnen verplaatsen met scootmobiel en lopen met een rollator, nu na gebed weer kilometers kunnen lopen en bij Living Joy dansen; terwijl de artsen aangaven dat dit nooit meer mogelijk zou zijn.
• Medicatie voor prikkelbare darm na gebed niet meer nodig.
• Diepe trauma’s aangeraakt door Gods Geest waardoor mensen weer in de vrijheid komen.
• Nadat bleek dat er veel meer mensen binnenkwamen dan verwacht waardoor er te weinig voedsel was, gebeden waarna iedereen kon eten en er nog over was.

Ook geeft iemand aan dat hij minder pillen gebruikt door Gods zegen. Tevens is er onrust vanuit GGZ cliënten en belangenorganisaties over deze subsidie.

De SP is van mening dat gesubsidieerde activiteiten een publiek doel moeten dienen en daar hoort religieuze vorming niet bij. Subsidiëring van religieuze organisaties mag ook geen alternatief zijn voor falend sociaal beleid, in dit geval door Pro Persona. Kwetsbare mensen hieraan blootstellen is wat ons betreft een kwalijke zaak.

 

U bent hier