h

Overleg met buurt over bomenkap Spijkerkwartier

17 juni 2014

Overleg met buurt over bomenkap Spijkerkwartier

door Anette Beumer

Parkstraat Arnhem
Als het aan wethouder Ine van Burgsteden ligt gaat zij op zeer korte termijn in overleg met de bewoners van het Spijkerkwartier over de bomenkap in de wijk. Deze toezegging deed zij maandagavond 16 juni tijdens de inspreekronde van de politieke maandag. Cris Lenting, fractievoorzitter van SP Arnhem, had Van Burgsteden een drietal mondelinge vragen gesteld over de bomenkap. De kap riep de afgelopen tijd veel weerstand in de wijk op. De bomen moesten volgens de plannen van de gemeente wijken in het kader van het programma Buiten Gewoon Beter waarmee de gemeente Arnhem achterstallig onderhoud in de openbare ruimte wil aanpakken. In het oorspronkelijke plan uit 2011 zouden ook bomen worden gekapt die eigenlijk gespaard kunnen worden. Terecht vroeg Lenting zich af waarom deze bomen ook op de lijst stonden om gekapt te worden. Van Burgsteden zegde toe dat de keuzes worden heroverwogen. De plannen uit 2011 zijn volgens haar niet meer actueel en worden aangepast. Van Burgsteden: “Wij zijn bijna klaar met de maatregelenkaart. Deze willen wij aan de bewoners voorleggen.” Wel zullen er volgens Van Burgsteden bomen gekapt worden op plekken waar de riolering echt moet worden vervangen, dit met betrekking tot de volksgezondheid en de veiligheid. Op de vraag van de SP fractievoorzitter wanneer er meer informatie is over de bomenkap deed de wethouder de belofte: “Voor het zomerreces worden alle varianten uitgewerkt.”

U bent hier