h

Energie voor de wijken

23 maart 2015

Energie voor de wijken

Wijken die zelf in hun energiebehoefte kunnen voorzien. Buurtbewoners die duurzaam energie opwekken en onderling kunnen verruilen. Zonder tussenkomst van de grote energiereuzen. Betaalbare duurzaam opgewekte energie voor en door en van mensen zelf. En de mogelijkheid voor elke buurtbewoner, rijk en arm, om mee te doen. Dat is onze droom. Een droom die niet langer een utopie is maar werkelijkheid kan worden. In Arnhem, de mogelijkheden liggen er.

Door verschillende (lokale) partijen te laten samenwerken kan een uniek zonneveld worden gecreëerd. Een veld met zonnepanelen, beheert door een lokale energiecoörporatie (bijvoorbeeld RijnIJssel), waar buurtbewoners lid van kunnen worden en stroom bij kunnen opwekken en van kunnen afnemen.

Buurtbewoners kunnen deze lokaal opgewekte duurzame energie gebruiken en verruilen met andere buurtbewoners. Dit is mogelijk door tools als Enwire en De Bron, die sinds kort beschikbaar zijn. De energiecoörporatie zorgt voor de ledenwerving en kan daarbij samenwerking zoeken met in de buurt aanwezige (sport) verenigingen of andere wijkinitiatieven. Zo wordt iedereen er beter van!

De gemeente levert de grond en krijgt daar een vergoeding voor terug. Een (lokale) PV-ontwikkelaar levert de zonnepanelen, doet de investering en krijgt daar rendement voor terug. De energiecoörporatie werft leden, die daar lokaal opgewekte duurzame energie voor terugkrijgen, geeft daarmee invulling aan haar energieambities en creëert het buurtgevoel.

Foto: SP

Energie voor de wijken: Energieopwekking en gebruik kan plaatsvinden op wijkniveau. Op termijn onafhankelijk van het dure hoofdenergienet.

Zonder Energiereuzen: Energieopwekking en gebruik kan plaatsvinden zonder tussenkomst van de grote multinationale energiereuzen. En dat maakt dit model uniek. Zonnevelden waar een energiereus tussen zit, moeten zo veel als mogelijk worden vermeden. Anders gaan zij er niet alleen met de winst vandoor, maar wordt via een omweg toch weer geïnvesteerd in kolencentrales.

Meerwaarde blijft lokaal: De meerwaarde die met het zonneveld wordt gecreëerd blijft lokaal. Er lekt geen kapitaal weg naar grote multinationals. Dit stimuleert de lokale economie. Om dit nog verder te vervolmaken zou de lokale productie van zonnepanelen daarin een volgende stap kunnen zijn.

Minder bezit en meer gebruik: Niet iedereen is in staat om uit eigen middelen zonnepanelen aan te schaffen. Met het voorliggende concept kan iedereen deelnemen. Ook mensen met een smalle beurs. Deelname geschiedt door middel van een lidmaatschap bij de lokale energiecorporatie (bijv RijnIJssel) en door afname van energie van het zonneveld. Ook mensen die zelf niet over mogelijkheden beschikken om zonnepanelen te plaatsen (bijv. geen eigen geschikt dak) kunnen zo profiteren van duurzaam lokaal opgewekte energie. De tarieven zullen vergelijkbaar zijn met wat mensen nu ook betalen.

Met de stad: Het lokale zonneveld in dit concept is een perfect voorbeeld van "met de stad" Het zonneveld is voor, door en van buurtbewoners zelf. Het valt of staat daarmee met betrokkenheid van bewoners.

Foto: SP

Wat moet de gemeente Arnhem doen?:

Grond: De gemeente Arnhem stelt de grond ter beschikking, waarop het zonneveld gerealiseerd kan worden. Deze grond bevindt zich in de directe omgeving van een woonwijk. De grond moet uiteraard gunstig liggen ten opzichte van de zon en enkele hectaren groot zijn. De grond moet voor minimaal 20 jaar voor dit doel beschikbaar blijven. Het meest gunstig is het als de grond reeds in het bezit is van de gemeente en een lage boekwaarde heeft. De gemeente Arnhem beschikt over dit soort gronden.

Omgevingsvergunning: De gemeente Arnhem moet medewerking verlenen aan het tot stand brengen van de omgevingsvergunning, zodat de zonnepanelen ook geplaatst mogen worden. Om snel van start te kunnen gaan, is het belangrijk dat de gemeente haar positieve intenties hierover uitspreekt.

Opdrachtgever procesontwikkeling: In de ontwikkelfase moet er een en ander gebeuren. Partijen moeten bij elkaar worden gebracht. En er moet het nodige geregeld worden. Hier ligt een schone taak voor de gemeente. Binnen de gemeentelijke organisatie is er één aanspreekpunt voor de ontwikkeling van het Zonneveld. De gemeente geeft opdracht voor de procesontwikkeling. De kosten die samenhangen met de procesontwikkeling zijn te overzien en kunnen worden gedekt uit het programma “Energy made in Arnhem” wat voor dit doel beschikbaar is.

Wat zijn de voordelen voor de gemeente?

De gemeente brengt haar energiedoelstellingen met sprongen dichterbij.
Dit is ook echt nodig omdat de gemeente op dit moment achterblijft bij de doelstellingen.

De gemeente ontvangt een vergoeding voor het gebruik van de grond (landbouwwaarde).

De gemeente krijgt langdurige zekerheid over de exploitatie van haar grond.

De gemeente versterkt het maatschappelijk initiatief en maakt het mede mogelijk dat meer mensen toegang krijgen tot lokaal opgewekte duurzame energie.

De gemeente stimuleert de lokale economie.

 Energie voor de wijken

U bent hier