h

Motie zonder dekking

2 maart 2016

Motie zonder dekking

De SP wil dat de onterechte boetes bij de bijstand teruggedraaid worden. Samen met andere partijen gaat zij op zoek naar een goede financiële oplossing voor het probleem.

Als de gemeenteraad echt iets wil regelen dan hoort het daar ook de randvoorwaarden voor mee te geven. Afgelopen maandag, 29 februari, diende o.a. GroenLinks een motie in rondom de WWB en de onterecht opgelegde boetes. Helaas had GroenLinks het financiële kader niet geregeld. Daarmee voldeed de partij niet aan alle randvoorwaarden. De SP stelde dit vast, samen met andere partijen in de raad. Zij vroeg vervolgens aan de indieners om de motie aan te passen. Of, zoals voorgesteld, hier in een latere commissievergadering gezamenlijk een oplossing voor te zoeken. GL bracht de motie ongewijzigd in stemming. Daardoor konden de SP en andere partijen niet anders doen dan tegen stemmen.

Dit neemt niet weg dat ook de SP de onterechte boetes teruggedraaid wil hebben. Wij willen graag met de indieners van de motie op zoek naar een haalbare oplossing. We zijn er van overtuigd dat ook andere partijen een goed voorstel zullen ondersteunen.

U bent hier