h

Invoering Diftar JA of NEE

6 april 2017

Invoering Diftar JA of NEE

De fractie van SP Arnhem heeft maandag 27 maart ja gestemd op het voorstel tot de invoering van Diftar. SP Arnhem ziet echter het huidige voorstel meer als een voorverkenning die nog goed moet worden uitgewerkt en hier en daar moet worden aangepast. Pas als er een goed uitgewerkt voorstel ligt dat voldoet aan de randvoorwaarden van de SP Arnhem zal er een definitief besluit kunnen genomen worden over de invoering van Diftar.

Een zeer laag vast tarief  is één van de voorwaarden die belangrijk is voor de SP. Dit biedt namelijk de mogelijkheid dat men zelf invloed kan uitoefenen op de kosten. Onze inwoners die nu via het armoede beleid van kwijtschelding worden voorzien, moeten in de nieuwe situatie de kosten kunnen beheersen. Deze mensen zullen dan ook de tijd moeten krijgen, te wennen aan het nieuwe systeem. Hier voor is ruimte te creëren door een deel van de vastgestelde kwijtschelding voor de komende jaren naar voren te halen. Ook kan de eventuele onderuitputting van de overige onderdelen van het armoede budget, worden verschoven naar de kwijtschelding binnen dit budget. Dit in combinatie met een goede invulling van de kaders en de invoering van een systeem met een laag vast tarief geeft iedereen voldoende mogelijkheden de extra kosten tot een minimum te beperken.

Daarnaast moeten er nog een aantal andere randvoorwaarden worden uitgewerkt zoals ook verwoord in het amendement hierbij gaat het om de hoeveelheid afval per inworp en medisch afval en het eventueel uitbreiden van omgekeerd inzamelen. (luiers)

SP Arnhem zal  de verdere uitwerking afwachten en deze dan langs onze meetlat leggen en daarna een definitief besluit nemen.

U bent hier