h

Verduurzamen sociale huurwoningen in Arnhem

24 oktober 2017

Verduurzamen sociale huurwoningen in Arnhem

Veel huurders zien hun woonlasten alleen maar toenemen. Zo ontstaan er te vaak betalingsproblemen. Die woonlasten kunnen omlaag door de woning te verduurzamen en door bewuster met ons energieverbruik in huis om te gaan. De SP kijkt bij het verduurzamen van woningen in eerste instantie naar de sociale huurwoningen. Ons perspectief is natuurlijk breder dan alleen de corporatiewoningen. Vanuit hun sociale rol is het ook voor de corporaties belangrijk om de energierekening van de huurders te verlagen. Immers, achterstand in betaling of wanbetaling leiden uiteindelijk tot het verhogen van maatschappelijke kosten. En wie zit daar nou op te wachten?

De Arnhemse woningbouwcorporaties zitten in allerlei overleggen, nemen deel aan het Energieakkoord en maken prestatieafspraken met de gemeente. Kortom, hun tanden staan echt wel in de verduurzaming. Toch lijkt het nog niet voldoende te vlotten met de energiebesparende maatregelen en het overschakelen naar duurzame energie. Wat houdt dit tegen?

‘Woningbouwcorporaties kunnen aan de reguliere renovaties, die zij normaal gesproken heel planmatig aanpakken, toevoegen dat ze dan meteen de woning energieneutraal of NOM (Nul op de Meter) maken’, stelt Stichting Urgenda*. Dat kost gemiddeld 20 – 30.000 euro per woning en kan terugverdiend worden (met de EnergiePrestateVergoeding). Maar dé sta-in-de-weg blijkt het reguliere renovatie-tempo: sommige wijken zijn pas over vijf jaar aan de beurt. Die planning van de renovaties moet op de schop. Misschien moeten ook de huurders zelf nadrukkelijker om verduurzaming vragen via hun huurdersorganisatie.

Daar is een ondersteuning vanuit de gemeente en de landelijke overheid dringend gewenst. Waarom? Een kleine rekensom geeft aan dat er met het huidige aantal sociale huurwoningen (26.316) alleen al in Arnhem tussen de 525 en 790 miljoen euro geïnvesteerd moet worden. Tenminste, als we echt werk willen maken van de opgave die voor ons ligt. Ondertussen trekt het nieuwe regeerakkoord 100 miljoen uit voor het verduurzamen van álle Nederlandse corporatiewoningen. Daarvan plak je nog niet eens een tochtstrip op de voordeur van al die woningen. Hoe serieus neemt de landelijke overheid haar eigen doelstellingen op het gebied van energie?

Willen we onze doelstellingen op gemeentelijk niveau behalen dan zullen we de verduurzaming op verschillende manieren moeten aanvliegen. Bewustwording speelt daarin een belangrijke rol. We kunnen met kleine maatregelen al snel 10-20% minder energieverbruik behalen. Maatregelen die doorgevoerd worden zonder huurverhoging. Maar dan moet je wel weten welke dat zijn. Denk daarbij aan:

- (drie)dubbelglas voor alle ramen van een huurwoning

- isoleren (binnen of buitenkant)

- plaatsen van tochtstrips

- goed ingeregelde verwarming

- vervang alle oudere verlichting

- vervang energie slurpende apparaten

- plaats waterbesparende douchekoppen en kranen

- gebruik grijs water in toilet

- schakel de verlichting in algemene ruimtes automatisch aan en uit.

Al deze maatregelen zijn direct voelbaar in de portemonnee en nodigen ons als huurders misschien uit om ook op ons verbruik te bezuinigen.

De SP vraagt zich af welke rol de gemeente hierin kan spelen. Hoe kunnen wij, samen met huurders en álle woningbouwcorporaties, stappen maken in de richting van energieneutraliteit?

Als je met Marjan Minnesma van Urgenda praat of met ambtenaren van Rijkswaterstaat, dan hoor je vooral ook één ding: ‘Ga aan de slag! Wacht niet met verduurzamen.’ Kies enkele buurten om al die bescheiden maatregelen door te voeren, doe ervaring op en deel deze met andere wijken. ‘Maak stappen. Je kunt altijd nog opschalen.’

De SP wil, ter ondersteuning van de woningbouwcorporaties, geld reserveren voor bijvoorbeeld:

- een onderzoek naar warmtelekken in sociale huurwoningen

- een huis-aan-huis bewustwordingscampagne, waarbij we bijvoorbeeld de kennis die opgedaan is door het energieteam van Rijnstad/Nuon gebruiken, en we verbruikers op maat laten zien waar kleine besparingen al toe kunnen leiden

- een haalbaarheidsonderzoek naar een fonds (mede te financieren uit besparingen) voor het huren van energiezuinige huishoudelijke apparaten en verlichting.

Het verduurzamen van sociale huurwoningen kost niet alleen geld, het levert uiteindelijk ook geld op in de vorm van besparingen, kennis én werkgelegenheid. Doorvoeren van energiebesparende maatregelen vraagt om mensen, scholing en bedrijven. Dat kunnen we lokaal vinden en inzetten. Zo snijdt het mes zeker aan twee kanten. En als we er dan nog een paar euro uit Den Haag bij krijgen, dan is dat mooi meegenomen.

* Nederland. 100% duurzame energie in 2030, Het kan als je het wilt!

Foto: Ethan Weil

 

U bent hier