h

Arnhemse gemeenteraad tegen reorganisaties Presikhaaf

30 mei 2012

Arnhemse gemeenteraad tegen reorganisaties Presikhaaf

Wethouder Van Wessem (VVD) raadde de motie af, en rekende de bezwaren nog eens voor. Maar de Arnhemse gemeenteraad wil perse dat Presikhaaf Bedrijven geen botte beslissingen meer neemt over de eerder geplande reorganisaties. Die zouden onder andere 92 medewerkers met een tijdelijk contract hun baan kosten.

De SP steunde van harte een motie die Presikhaaf Bedrijven dringend oproept om de geplande maatregelen te herzien. Met 22 stemmen voor en 17 stemmen tegen werd de motie aangenomen. Het is weer een steuntje in de rug van de medewerkers van Presikhaaf. Zij leven al langere tijd in onzekerheid over hun toekomst.

Zie verder op het weblog van de SP-fractie: ‘Oproep van de raad aan Presikhaaf Bedrijven’.

U bent hier