h

Gebruik onze talenten

26 juni 2012

Gebruik onze talenten

Afgelopen woensdagavond (20 juni 2012) was er een bijeenkomst, georganiseerd door de AbvaKabo, over het niet verlengen van tijdelijke contracten voor SW medewerkers bij Presikhaaf Bedrijven te Arnhem. De SP was hierbij aanwezig, evenals GL , PvdA en het CDA en natuurlijk de mensen waar het over gaat, ongeveer 40 medewerkers.

De medewerkers konden hun verhaal vertellen, duidelijk maken dat er mensen achter de kille cijfers zitten, en de impact van deze beslissing aangeven. Het was een emotionele bijeenkomst waarbij duidelijk werd hoe belangrijk dit werk is voor de eigenwaarde van deze medewerkers en dat er talenten verloren gaan als ze zomaar aan de kant gezet worden. “Dit is ons laatste oord om actief deel te nemen aan de maatschappij”, “Ik ben opgeleid tot groepsleidster bij Presikhaaf, dat was een duur traject. Maar buiten deze muren heb ik er niks aan, dan telt deze opleiding niet”. Dat is dus vernietigen van kapitaal en talenten. “Ik werd hier gezien en gehoord, hier kan ik een zinvolle bijdrage leveren”, “Als de sociale werkvoorziening niet meer gaat staan voor mensen zoals wij, wie gaat dat dan wel doen?”, “We vallen in een vacuüm er is geen wet om dan op terug te vallen”. Dit was een aantal uitspraken van de mensen zelf. Een medewerkster liep zelfs huilend de zaal uit.
Ook werd duidelijk dat de medewerkers heel gemotiveerd zijn om te werken, maar bijna kansloos zijn op de reguliere arbeidsmarkt en dat de realiteit is dat ze straks achter de geraniums komen te zitten. Levens worden overhoop gehaald. Als je deze doelgroep zo aan de kant zet komen er zeker andere ernstige levensproblemen, zoals het aan lager wal raken.
Er wordt nu zo op de uitstroom gestuurd (Presikhaaf heeft een taakstelling om een bepaald aantal mensen 'eruit te werken'), om vervolgens achteraf pas te kijken of een en ander wel geschikt is voor de mensen. Het blijkt dat voor 70% van de medewerkers helemaal geen persoonlijk plan bestaat, terwijl dat wel zou moeten volgens de CAO. Er is dus niets bekend over hun talenten en capaciteiten. Hoe kun je dan zorgvuldig en gericht mensen uitplaatsen? Drie jaar investeren in mensen gooi je nu weg en de ontslagen medewerkers belanden gewoon weer onderaan de wachtlijst voor de WSW, als ze geluk hebben. Immers hun indicatie kan ook bijgesteld worden: het zogeheten Lourdes effect, zoals ook bij de WAO is gebeurd.
Tijdens de avond werd ook duidelijk dat de reden voor het besluit van het bestuur om 92 (op termijn in totaal zelfs 343) medewerkers geen vast contract aan te bieden door het terugdraaien van de bezuinigingen is vervallen. De oproep aan het bestuur van Presikhaaf was duidelijk: heroverweeg het besluit en maak gebruik van onze talenten!
Daarom heeft de SP op maandagavond 25 juni 2012, zeker gezien de nieuwe situatie, vragen gesteld en een motie ingediend om het algemeen bestuur van Presikhaaf Bedrijven op te dragen alle mensen, van de groep van 92, met een WSW indicatie extern of intern geplaatst, in vaste dienst te nemen.
Deze motie werd mede ingediend door: Arnhems Belang, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Deze is met meerderheid aangenomen en daar zijn wij heel blij mee.
Op 27 juni heeft het dagelijks bestuur van Presikhaaf Bedrijven dit onderwerp op de agenda gezet en zal dus de wens van de meerderheid van de Arnhemse Gemeenteraad in de besluitvorming mee moeten nemen.
Desiree Egberts, SP raadslid Arnhem

U bent hier