h

Geen uitstel voor tijdelijke werknemers Presikhaaf

28 juni 2012

Geen uitstel voor tijdelijke werknemers Presikhaaf

De 92 tijdelijke werknemers van Presikhaaf Bedrijven die momenteel op de schopstoel zitten, worden niet in vaste dienst genomen. Dat was de uitkomst van de bestuursvergadering van Presikhaaf Bedrijven van woensdag 27 juni. Er werd wel een besluit aangenomen, dat er in ieder geval goed wordt gekeken wie een extra beschermde werkplek echt nodig heeft. Voor de overige, beter bemiddelbare werknemers wordt actief naar passende werk buiten Presikhaaf gezocht.

Maandag 25 juni nam de Arnhemse gemeenteraad op initiatief van de SP een motie aan. In deze motie krijgen de Arnhemse vertegenwoordigers in het bestuur van Presikhaaf Bedrijven de opdracht om het algemeen bestuur op te roepen om een besluit van april 2012 op te schorten tot 1 januari 2013. In dat besluit van april wilde het bestuur van Presikhaaf Bedrijven een groep van 92 tijdelijke medewerkers geen vast dienstverband geven. De bestuursleden vreesden grote financiële problemen. Het kabinet Rutte wilde de sociale werkvoorziening immers flink korten. Waar moest het geld voor de salarissen van die 92 vandaan komen?
Inmiddels is het kabinet Rutte gevallen. Het lijkt erop dat de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen niet doorgaan. Moet je dan niet even wachten met het nemen van ingrijpende maatregelen tot daar duidelijkheid over is? Dat was de mening van velen, ook van de SP.
Een bijkomend voordeel, van opschorten tot 1 januari, is dat de groep van 92 werknemers automatisch in aanmerking komt voor een vast dienstverband. Een meerderheid van partijen in de Arnhemse Raad wilde om die redenen de definitieve beslissing uitstellen tot 1 januari 2013. Ook de SP stond vierkant achter dat voorstel.

Wethouders
In het bestuur van Presikhaaf Bedrijven zitten onder anderen de wethouders en andere politieke vertegenwoordigers van de gemeenten, die gebruik maken van de diensten van Presikhaaf. Raadslid Jan Soek van Zuid Centraal verdedigde de
Arnhemse motie. Hij kreeg bijval van de Doesburgse wethouder Willem Bouman (SP) en de Duivense wethouder Karel Schols (PvdA). Ook de Arnhemse wethouders Michiel van Wessem (VVD) en Martijn Leisink (D66) steunden de motie. Gezamenlijk probeerden ze de overige bestuursleden te overtuigen.
Die poging mislukte met een kleine minderheid van stemmen. De meeste bestuursleden kozen liever voor een oplossing die een onderscheid maakt tussen werknemers die echt een beschermde werkplek nodig hebben en werknemers die met wat hulp ook op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen.
De teleurstelling onder de werknemers op de publieke tribune was voelbaar. Het betekent voor veel van de 92 tijdelijke mensen dat ze een vervelende vakantieperiode tegemoet gaan, met grote onzekerheid. Het bestuur zweert dat het zijn uiterste best zal doen om niemand te laten vallen. Maar er blijft in de nieuwe regeling veel onduidelijk. De SP blijft er bovenop zitten. Wordt vervolgd.

U bent hier