h

SP wil voorlopig geen Kunstencluster

20 juni 2012

SP wil voorlopig geen Kunstencluster

Laat het duidelijk zijn: de SP is nooit een voorstander geweest van een prestigieus Kunstencluster aan de Rijn. De oorspronkelijke plannen van de vorige colleges waren ronduit megalomaan en vooral: onbetaalbaar. Net als de zinloze plannen voor een haven in het Rijnbooggebied.

Na de verkiezingen van 2010 werd de haven snel naar de prullenbak verwezen. Daar waren alle coalitiegenoten het uiteindelijk over eens. In ruil voor het schrappen van de haven heeft de SP wel moeten instemmen met een onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘culturele trekker in de zuidelijke binnenstad’. Andere coalitiepartijen bleven een Kunstencluster belangrijk vinden.
De SP heeft met het onderzoek ingestemd. Maar ze heeft wel voorwaarden gesteld. Een eventueel Kunstencluster moet in de allereerste plaats financieel haalbaar zijn. Niet alleen de bouw zelf, maar ook het onderhoud en de exploitatie. Als dat niet het geval is, dan komt er geen Kunstencluster.
Inmiddels ligt het onderzoeksrapport op tafel. Daaruit blijkt zonneklaar dat het oorspronkelijke plan van de vorige coalities een onbetaalbaar monster was. Door op een onderzoek naar de financiële haalbaarheid te hameren, heeft de SP de stad voor veel ellende bewaard. Dat is een belangrijke conclusie die we uit het onderzoek kunnen trekken.
Keurig volgens de afspraken heeft de coalitie daarna onderzocht of een Kunstencluster voor minder geld kan worden gebouwd, onderhouden en geëxploiteerd. Zelfs in afgeslankte vorm blijkt het cluster nog steeds veel te duur. Er kan natuurlijk nog verder gesneden worden in de plannen voor het Kunstencluster. De vraag is wel, of zo’n sterk afgeslankt plan dan nog draagvlak heeft in de stad.
De SP heeft zich ten opzichte van de andere coalitiepartijen steeds loyaal opgesteld. Ze heeft zich een betrouwbare partner getoond. Maar nu een financieel haalbaar Kunstencluster lijkt te zijn verschrompeld tot het formaat van Madurodam, vindt de SP het tijd om de nuchtere feiten onder ogen te zien.
Let wel: de SP is niet tegen cultuur. Cultuur mag ook best geld kosten. Maar het Kunstencluster hoeft niet perse, wat de SP betreft. De Arnhemse schouwburg en het Museum voor Moderne Kunst kunnen, met de nodige aanpassingen, nog prima functioneren op hun huidige plek. Daarvoor lijkt bovendien draagvlak te zijn binnen de Arnhemse bevolking.
Het Filmhuis, één van de andere elementen van het Kunstencluster, is al jaren op zoek naar een nieuwe stek. Met goede redenen. Daarvoor moet een ander pand worden gevonden. Dat kan ook prima in Rijnboog. Zo hebben we in één klap de beloofde ‘culturele trekker in de zuidelijke binnenstad’.
Op deze manier wordt veel geld uitgespaard. Dat geld kan dan worden ingezet voor het oplossen van de grote noden in Arnhem. In deze diepe economische crisis moeten we keuzes maken. Wat de Arnhemse SP betreft valt die keuze voorlopig niet op een Kunstencluster.

Namens het bestuur van de SP afdeling Arnhem,
Fiona Verwijs, voorzitter

U bent hier