h

SP is niet anti-religieus, wel tegen kwakzalverij (ingezonden brief)

20 januari 2014

SP is niet anti-religieus, wel tegen kwakzalverij (ingezonden brief)

SP-raadslid Desiree Egberts stelde met D66 vragen over Living Joy, een opvang voor mensen met psychiatrische problemen die buiten de boot vallen nu hun inloopmogelijkheid is gesloten. Living Joy vangt niet alleen mensen op maar evangeliseert ook. Dat vindt de SP te ver gaan. Maar in De Gelderlander van 8 januari verscheen een ingezonden brief, waarin gesuggereerd wordt dat de SP een anti-religieuze partij is en daarom vragen heeft gesteld over Living Joy. Hieronder de reactie van Desiree Egberts: 

Hierbij reageer ik op de brief van Henny Noordzij over Living Joy, zoals dat verscheen in de Gelderlander van 8 januari. Zij haalt feiten en meningen behoorlijk door elkaar. De SP doet niet kleinerend over de bezoekers en de inzet voor mensen die dakloos zijn of psychische of sociale problemen hebben. Zij hebben natuurlijk recht op goede hulp. Living Joy krijgt gemeenschapsgeld om deze groep kwetsbare mensen te helpen maar zet dat geld in om zieltjes te winnen. Deze organisatie heeft als expliciet doel dat zij mensen tot het christelijk geloof wil brengen door te wijzen op kansen voor genezing door God te volgen.

Op haar website staan getuigenissen over het vermeerderen van eten door gebed en het aangroeien van armen en benen. Er zijn ook mensen gestopt met het innemen van hun medicatie, terwijl ze hun medicatie juist nodig hebben om goed te functioneren.
Living Joy gebruikt een kwetsbare groep mensen om te evangeliseren. De SP vindt dat onaanvaardbaar.

Mensen met psychische problemen of daklozen
zoeken zekerheid en vertrouwen. Daardoor zijn zijn erg beïnvloedbaar. Living Joy maakt gebruik van die kwetsbaarheid. De SP heeft daarom vragen gesteld en wil dat de subsidie wordt stopgezet. Gemeenschapsgeld mag niet worden gebruikt om kwetsbare mensen te beïnvloeden. Maar voor enkelen was dat de aanleiding om onrust te stoken en bedreigingen naar mij toe te uiten, uit bescherming van hun "leider" Albert. Ik heb het contact met Albert gezocht en met hem gesproken. In dat gesprek vertelde ik hem dat hij een zorgplicht heeft voor de mensen die hij binnenlaat.
Albert wist van alle onrust maar wilde er niets tegen doen. Ik heb ook voorgesteld om de inloopfunctie en maaltijd los te koppelen van de religieuze zaken, maar dat was voor hem onbespreekbaar. Zelf voelt hij
zich door God geroepen om mensen zo te helpen en vindt gebedsgenezing ook een vorm van hulpverlening. De wethouder heeft al aangegeven dat subsidies voor religieuze vorming niet kunnen. Living Joy weet dat zij
haar subsidie verliest als zij op deze manier doorgaat. 

Schijnbaar is hun keuze voor God dan doorslaggevender dan het kiezen om mensen in nood te helpen.

Hij realiseert zich ook dat de gemeentelijke subsidie wordt stopgezet als deze kwakzalverij doorgaat. De SP vindt dat buitengewoon treurig want daardoor is een toch al kwetsbare groep mensen weer de dupe. Het is jammer dat mevrouw Noordzij niet verder wil kijken naar de realiteit van wat zich achter de deuren van Living Joy afspeelt maar aanneemt dat de SP een anti-religieuze partij is door vragen te stellen over deze praktijken. Wij zijn geen anti-religieuze partij, en ja: ook binnen onze achterban bevinden zich praktiserende christenen, maar willen niet dat gemeenschapsgeld wordt gebruikt om te evangeliseren en zeker niet onder een toch al kwetsbare groep mensen.

 

U bent hier