h

Gerrie Elfrink: SP staat voor 100% sociaal. Geen prestige maar prestaties!

12 maart 2014

Gerrie Elfrink: SP staat voor 100% sociaal. Geen prestige maar prestaties!

Gerrie Elfrink is voor de vierde keer lijsttrekker voor de SP. Hij werd in 2002 tot gemeenteraadslid gekozen en voerde acht jaar lang oppositie tegen stadsbestuurders die stenen belangrijker vonden dan mensen en de stad opzadelden met bodemloze bouwputten die miljoenen Euro’s belastinggeld opslokten.

In 2010 werd hij wethouder voor wonen, stadsprojecten en sport in het stadsbestuur van SP, VVD, GroenLinks en D66. Wat heeft hij als wethouder gedaan? En wat wil de SP de komende jaren bereiken?

Foto: Rens Plaschek

Jij bestreed als gemeenteraadslid jarenlang tegen grote bouwplannen als het centraal station, Rijnboog (de vernieuwing van de binnenstad) en de haven in de binnenstad. Als wethouder werd je verantwoordelijk voor diezelfde bouwplannen. Wat is er anders gegaan?

De SP deed in 2010 één belofte aan de Arnhemmers: stem op ons en de haven gaat niet door. Bij de onderhandelingen voor het stadsbestuur ging de haven van tafel en werd het hele Rijnboogproject anders aangepakt. Ik ben met veel Arnhemmers over de binnenstad gaan praten, leidde groepen rond en heb in goed overleg ervoor gezorgd dat de plannen anders werden: minder megalomaan, meer in deelplannen bouwen en de hand aan de geldkraan. De bouw van het eerste deelgebied, Paradijs, komt eraan. 

De bouwplannen voor het station kwamen in 2010 goed op gang. Je kunt dan stoppen, maar dan zit je met miljoenenclaims en een bouwput. Dat wilden we niet. Bouwbedrijven hebben bij de aanbesteding voor de bouw te horen gekregen dat er een hard bedrag in Euro’s voor de bouw lag. Daarmee moeten ze het doen. Mijn voorgangers moesten elk jaar naar de gemeenteraad om meer geld te vragen voor de bouw. Er is nu geen cent extra uitgetrokken voor de bouw van het station. In 2015 heeft Arnhem weer een prima centraal station, en dat na meer dan 20 jaar!

Dan zitten we nog met een laatste project: het kunstencluster. De SP was daar nooit voorstander van maar werkte wel mee aan de verdere voorbereidingen. Hoe zit dat?

Als je mee wilt doen in het stadsbestuur, moet je onderhandelen. Soms moet je dingen loslaten om iets terug te krijgen. De haven ging van tafel maar de andere partijen – VVD, GroenLinks en D66 – wilden doorgaan met de voorbereidingen van het kunstencluster. De SP heeft ervoor gezorgd dat de kosten fors werden verlaagd: van 90 miljoen Euro naar 32 miljoen Euro.

De voorbereidingen zijn doorgegaan maar wat ons betreft gaat ook het kunstencluster van tafel. Dat kan op 19 maart via een stem op ons worden geregeld. De SP wil een haalbare en betaalbare oplossing voor het Museum voor Moderne Kunst en het filmhuis, geen megaplan dat miljoenen Euro's kost.

De SP vindt altijd dat de gemeenten sociaal moet zijn. Hoe doe je dat in tijden van enorme bezuinigingen vanuit Den Haag?

De regering bezuinigt al een paar jaar op gemeenten. Ook Arnhem krijgt miljoenen Euro’s minder binnen dan voorheen. Tegelijkertijd gooit dit kabinet van VVD en PvdA ook taken over de schutting naar gemeenten. Arnhem moet bijvoorbeeld gaan zorgen voor langdurige zorg, de zorg voor jongeren en kinderen die hulp nodig hebben, en het zorgen voor een baan voor jonggehandicapten en mensen in de sociale werkplaatsen. Gemeenten krijgen maar 60% van het geld mee en moeten de rest zelf bijpassen. Dat is asociaal! Die mensen hebben geen schuld aan de economische crisis maar worden wel van alle kanten gepakt door bezuinigingen.

Ook in 2010 werd er al stevig bezuinigd. Is het de afgelopen jaren gelukt om de stad sociaal te houden?

Sinds 2010 bezuinigen alle kabinetten op gemeenten. Ook het VVD/PvdA-kabinet pakt onze gemeente miljoenen Euro’s aan inkomsten per jaar af. Ze gooien taken over de schutting naar gemeenten zonder geld mee te geven. Arnhem gaat bijvoorbeeld opeens ook over langdurige zorg, hulp aan kinderen en jongeren in de knel en het aan werk helpen van mensen in een uitkering.

Arnhem is er veel socialer op geworden. Een onderzoek van de FNV onder gemeenten uit 2012 laat zien dat gemeenten met de SP in het bestuur veel beter zorgen voor sociale voorzieningen. Wij hebben er in Arnhem voor gezorgd dat er 900.000 Euro werd uitgetrokken voor armoedebestrijding.

De thuiszorg is op orde gebleven: er zijn geen thuiszorgmedewerkers gedumpt en zij worden niet gekort op hun loon. Daarnaast zijn een deel van de banen voor mensen met een uitkering gebleven.

En kijk eens om je heen bij de buurgemeenten. In Nijmegen zijn de school conciërges en wijkbeheerders ontslagen. In de Achterhoek worden de thuiszorgmedewerkers eruit gegooid. In Lingewaard kun je bijna geen bijzondere bijstand voor ziektekosten of een kapotte wasmachine meer krijgen. In Arnhem willen we zulke toestanden niet: de gemeente gaat geen geld halen bij mensen die het minste kunnen missen. Maar vooral geldt: we moeten echt door met het aanpakken van armoede!

Mijn collega-wethouder Luuk van Geffen heeft de schoolgebouwen voor kinderen in het speciaal onderwijs aangepakt. Zij kregen tientallen jaren lang les in slechte en verwaarloosde gebouwen en krijgen nu les in goede nieuwe gebouwen. De Schuytgraaf, Klarendal en Geitenkamp hebben dankzij zijn harde werk mooie nieuwe wijkcentra gekregen.

Je zegt het al: de gemeente moet veel meer gaan doen voor veel minder geld. Hoe houdt je dan de stad goed op orde?

De SP wil natuurlijk de lasten eerlijk verdelen: wie meer kan missen, mag best wat meer meebetalen aan voorzieningen in onze stad. We moeten slimmer met elkaar gaan werken, kijken wat de gemeente moet doen en wat mensen kunnen doen. Daarnaast gaat de hand aan de kraan, vooral bij de gemeente zelf. Dit stadsbestuur heeft tien miljoen Euro bij de gemeente zelf weggehaald door het aantal directeuren te verminderen en slimmer te gaan werken. En we blijven het zeggen: het tijdperk van investeren in stenen is voorbij. De SP wil investeren in mensen!

U bent hier