h

Het resultaat telt: blijven bouwen aan betaalbaar wonen

18 maart 2014

Het resultaat telt: blijven bouwen aan betaalbaar wonen

Vier jaar gelden kwam de SP in het stadsbestuur. Duizenden Arnhemmers steunden de SP in haar jarenlange strijd tegen geldverslindende prestigeprojecten en de arrogantie van de macht.  De komende dagen kijken wij terug op vier jaar stadsbestuur met de SP: wat is er veranderd? Wat kan er nog beter? In deze aflevering: meer betaalbare woningen, dankzij SP-wethouder Gerrie Elfrink.

We horen het vaak op straat: ‘Er wordt in Arnhem te weinig gebouwd’. Men bedoelt dan dat de stad te weinig heeft gedaan om nieuwe prestigepaleizen te bouwen. Onder aanvoering van SP-wethouder Elfrink is er voor een brede groep mensen gebouwd. Velen hebben dankzij de inspanningen van de SP-lijsttrekker een betaalbare woning gekregen of kunnen doorstromen naar een volgende woning. PvdA-wethouders joegen jarenlang de sloopkogel door de stad en gaven de grote vastgoedjongens vrij spel. Sinds 2010 zijn er dankzij de SP-wethouder  1.736 nieuwe woningen gebouwd. Er staan nog eens ruim 600 woningen in de planning.

Arnhem kent lange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen. Veel jonge starters moeten lang wachten op een goede en betaalbare woning. Doorstromers kunnen ook niet uit de voeten.  Arnhem heeft een vrij jonge bevolking met een duidelijke middengroep tussen de 20 en 45 jaar. Door jarenlange sloop van betaalbare woningen daalde de totale woningvoorraad. Er waren dus minder woningen beschikbaar terwijl er een grote vraag naar woningen was. Jongeren vielen daardoor massaal buiten de boot. Ondertussen grepen de kabinetten-Balkenende en Rutte in de kas van woningcorporaties waardoor er minder geld overbleef voor het aanpakken van verloederde wijken en het bouwen van betaalbare woningen.

Met de PvdA nam de totale woningvoorraad af

Jaartal Woningen in Arnhem Wethouder
2003 63.624 Van Bodegraven (PvdA)
2006 64.392 Kreeft (PvdA)
2010 67.396 Overgangsjaar tussen Kreeft (PvdA) en Elfrink (SP)
2013 70.553 Elfrink (SP)

Dankzij de SP bleef Arnhem doorbouwen aan betaalbare woningen in crisistijd:

Jaartal Aantal opgeleverde woningen Waarvan sociale huur (max. 685 Euro pm) of sociale koop (max. 172.000 Euro)
2010 330 138 (42%)
2011 488 110 (23%)
2012 676 404 (60%)
2013 496  332 (67%)
2014 418 224 (54%)

Sinds 2010 zijn er 2.408 woningen gebouwd of in de planning, waarvan er 1.208 woningen binnen de sociale huur- of sociale koopsector vallen. Dit cijfer is inclusief de nieuwe woningen die dit jaar worden gebouwd. Ruim de helft van de nieuwbouwwoningen is dus te betalen voor mensen met een middeninkomen of lager. Ter vergelijking: in topjaren 2008 en 2009 werden er 2279 nieuwe woningen gebouwd. Daarvan werden er 966 nieuwe woningen (23%) gebouwd voor de sociale huur en sociale koop. Het verschil is duidelijk: de PvdA-wethouders bouwden dure nieuwbouwwoningen. De SP-wethouder bouwde vooral nieuwe betaalbare woningen.

Sinds 2010 is de koers drastisch veranderd. Woningcorporaties en de gemeente maken afspraken over het bouwen van nieuwe betaalbare woningen.     De woningcorporaties worden landelijk als melkkoe behandeld en hebben veel minder geld om nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen op te knappen. Ondanks het landelijke afbraakbeleid van de sociale huursector, dat onder Balkenende begon en onder Samsom en Rutte heviger wordt, blijven woningcorporaties betaalbare Arnhemse woningen bouwen.

In de bestaande "herstructureringswijken" Malburgen en Presikhaaf komen er 424 betaalbare nieuwbouwwoningen terug. Dankzij het uitroken van de speculanten worden er in Schuytgraaf 276 betaalbare woningen gebouwd. Andere grote klappers worden bijvoorbeeld gemaakt op het terrein van de Saksen Weimarkazerne, de Weissenbruchstraat en de Weerdjesstraat: 164 woningen erbij. 

Voor Presikhaaf II en aan de Van Oldenbarneveldtstraat zijn er bouwplannen voor in totaal 209 nieuwe woningen in de maak. Overigens: hogere inkomens profiteerden ook van de bouwgolf. 385 nieuwbouwwoningen uit deze bestuursperiode zijn duurder dan 250.000 Euro.

Ondanks crisistijd blijft Arnhem dus doorbouwen aan betaalbare huurwoningen. De SP wil hiermee doorgaan, desnoods met een gemeentelijk duwtje in de rug. Nieuwe sloopplannen worden alleen uitgevoerd als een grote meerderheid van de bewoners de sloop steunt.

De SP wil ook blijven werken aan het opknappen van wijken en woningen. Veel Arnhemse huurders zijn maandelijks teveel geld kwijt aan hun energierekening. Daarom wil de SP dat de gemeente en woningcorporaties geld steken in het energiezuiniger maken van woningen. Kortom: de SP wil verder blijven bouwen aan Arnhem, juist in crisistijd!

U bent hier