h

Onderzoek toont aan: SP scoort met groene en sociale ideeën!

18 maart 2014

Onderzoek toont aan: SP scoort met groene en sociale ideeën!

Het Dokumentatiecentrum Arnhem, een stichting die onderzoek doet naar sociale economie en duurzaamheid in de stad, heeft een positief oordeel gegeven over het SP-verkiezingsprogramma 100% Sociaal. De SP is de enige partij met uitgewerkte voorstellen voor het lokaal opwekken van energie en het omgaan met de klimaatverandering!

Het Dokumentatiecentrum is positief over het SP-programma. De aandacht voor werkgelegenheid is bij de SP kritischer dan bij de PvdA. Het punt over de vestiging van groene, culturele en sportieve bedrijven werd uitgelicht als voorbeeld van onze aanpak.

Aan het lokaal klimaat- en energiebeleid besteedt de SP meer aandacht dan alle andere partijen samen. De SP eist het goede voorbeeld van de gemeente, projectontwikkelaars en bouwbedrijven om zich in te zetten voor minder materiaal- en energieverbruik. Arnhem moet meer gaan doen aan het verlagen van de temperatuur van de stad. Woningcorporaties moeten hun woningen zo snel mogelijk energiezuiniger gaan maken zodat het milieu gespaard wordt en de lasten voor huurders dalen. Woningeigenaren en verenigingen kunnen een lening van de gemeente krijgen om hun panden energiezuiniger te maken. Ook het verkeer moet energiezuiniger worden: de SP wil elektrisch rijden stimuleren door bijvoorbeeld meer oplaadpunten in de stad te plaatsen en de trolleybussen in meer wijken te laten rijden.

De SP heeft doet ook voorstellen voor het opwekken en gebruiken groene energie maar heeft ook aandacht voor het verantwoord inzetten van groene energie. Wij vinden steun voor groene energieopwekking cruciaal. Zonne-energie moet ruim baan krijgen, windmolens kunnen er alleen komen met steun van de bevolking en goede inpassing. De gemeente moet groen gas en warmte-/koude-opslag stimuleren. Restwarmte van bedrijven kan worden afgenomen door andere afnemers maar wel met de nodige bescherming tegen monopolisten. De SP is ook voorstander van het inzetten van teveel opgewekte groene stroom binnen een bepaald postcodegebied en wil dat de gemeente zich inzet voor het schrappen van landelijke regelgeving dat stroom delen verhindert. 

De aandacht voor asielzoekers en vluchtelingen valt ook op. De SP is een van de weinige partijen die aandacht voor deze groep mensen heeft. Zo wil de SP asielzoekers goed integreren in onze samenleving en opvangen. Minderjarige asielzoekers krijgen een Gelrepas om deel te kunnen nemen aan sport en cultuur. De gemeente regelt ook zwemlessen voor deze groep.

Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de site van Doca (PDF).

 

 

 

U bent hier