h

Een sociaal armoedebeleid

23 februari 2016

Een sociaal armoedebeleid

Wethouder Gerrie Elfrink (SP) heeft de armoedeagenda onder zijn hoede. Wat is er veranderd sinds jij je met armoede bezighoudt?

‘In de ranglijst van gemeenten met de grootste armoede, stond Arnhem op nummer twee. We zijn door een stevige aanpak gedaald naar een zevende plaats  (Armoedesignalement 2014).

Arnhem, een stad met een hoge werkloosheid, wordt hard geraakt door het regeringsbeleid. Vanuit Den Haag bezuinigt men harteloos.De menselijke maat is uit het oog verloren. De ongelijkheid in de samenleving neemt daardoor toe. Het aantal mensen dat in armoede leeft stijgt langzaam. We zien de kosten van het bestrijden van armoede in Arnhemtoenemen. Dat is vooral het gevolg van oplopende kosten van beschermingsbewind, zo’n 2,5 miljoen in 2015.

We voeren een sociaal armoedebeleid. Wat ons betreft blijven mensen zo veel mogelijk de baas over hun eigen situatie. We werken aan het versterken van financiële zelfredzaamheid.We proberen vooral te voorkomen dat mensen in de problemen geraken. Het herkennen van signalen of een vraag naar zorg ligt bij de wijkteams. We verwachten dat deze teams ook armoede in een vroeg stadium herkennen en tot actie overgaan. Soms is dat eenvoudig: leg uit welke regelingen er zijn, zoals de kwijtschelding van belasting. Soms moet er stevig ondersteund worden.’

Armoedepact

‘Het bestrijden van armoede doen we in samenwerking met allerlei instellingen en veel vrijwilligers.Om de hulp die er in de stad voorhanden is beter te organiseren hebben we het Armoedepact besloten. De gemeenteheeft een ondersteunende rol. Iedereen maakt meer gebruik van elkaars kennis en ervaring. Zo ontstaat er samenwerkingrondom nieuwe initiatieven als stadslandbouw, financiële cafés of samen eten, samen koken.’

Geen sociaal isolement

‘Tegelijkertijd proberen we het sociale isolement van Arnhemmers te doorbreken. Armoede zorgt er voor dat mensen zich terugtrekken. Dat proberen we ook te ondervangen met de GelrePas. Iedereen die van een krap inkomen (maximaal 20% boven de bijstandsnorm) moet rondkomen, kan de pas gratis krijgen. Zo kunnen mensen toch een dagje uit, een cursus volgen, sporten of naar het theater gaan.

Een ander goed voorbeeld is het project 'de Arnhemse jeugd doet mee'.Hierdoorkunnen gezinnen in armoede hun kind op de fiets naar school laten gaan of is er een computer beschikbaar voor huiswerk e.d..Er is een kostenregeling voor gezinnen met schoolgaande kinderen. En we hebben een Voedselbank en een Kledingbank. Ten slotte is er altijd nog de bijzondere bijstand waar mensen in bijzondere omstandigheden een beroep op kunnen doen.Het zijn allemaal erg waardevolle bijdragen. Maar uiteindelijk is het bestrijden van (jeugd)werkloosheid de beste aanpak tegen armoede. Een redelijke verdeling van het beschikbare werk zou ook een oplossing kunnen bieden, maar zo ver zijn we nog niet.’

Eventueel als citaat:

‘Wat de gemeente Arnhem betreft blijven mensen zo veel mogelijk de baas over hun eigen situatie. We werken aan het versterken van financiële zelfredzaamheid. We proberen vooral te voorkomen dat mensen in de problemen geraken.’

‘Uiteindelijk is het bestrijden van (jeugd)werkloosheid de beste aanpak tegen armoede.’

U bent hier