h

Passie voor de zorg

23 februari 2016

Passie voor de zorg

Dat zij de politiek in zou gaan was een kwestie van tijd. De zorg zou daarbij haar speerpunt worden. ‘De marktwerking in de zorg heeft het zorgstelsel in Nederland geen goed gedaan. Ik ben heb de veranderingen van dichtbij meegemaakt,’ legt Paulien Lunter uit. ‘Mijn keuze voor de SP is vanzelfsprekend: het is de enige politieke partij die snapt hoe het leven praktisch in elkaar zit. Zij begrijpt dat de zorg geen markt is.’ Lunter is praktijkverpleegkundige bij een huisartsenpraktijk. ‘Door mijn werk ben ik dagelijks in gesprek met Arnhemmers, van arm tot rijk. Ik zie wat er onder de mensen leeft. Zij vertellen mij wat hen bezighoudt. Vaak bedenken ze zelf oplossingen voor hun problemen.’

Foto: SP Arnhem / SP Arnhem

Lunter begon als raadslid met het stellen van 101 vragen over de decentralisaties in de (jeugd)zorg, de WMO en het uitvoeringsplan participatie. ‘Met al die vragen gaf ik het signaal af dat de SP de ontwikkelingen nauwgezet volgt, meedenkt en samenwerkt. D e zorg willen we goed en eerlijk regelen, ondanks de bezuinigingen. De mensen die de zorg krijgen of verlenen weten het beste wat er goed en minder goed gaat. Een kritische blik kan enorm bijdragen aan een verbetering.’

Als raadslid verandert er veel:  ‘Ik bekijk  Arnhem door een andere bril als ik door de stad fiets of loop. Ik voel mij mede verantwoordelijk voor het beleid’. 2015 Was een pittig jaar, met al die veranderingen. Lunter: ‘Eén van mijn zorgen gaat uit naar de jeugdzorg. Hier heeft de gemeente nog onvoldoende zicht op. Daarnaast kan de voorlichting vanuit de gemeente beter. Zo weten veel inwoners niet dat zij gratis cliëntondersteuning  kunnen vragen bij een keukentafelgesprek. En niet iedereen heeft een computer. Als mensen per brief goed worden geïnformeerd voorkomt dit veel onrust. Wat de wijkteams betreft is in Arnhem gelukkig veel kennis en kunde aanwezig. Het is van groot belang dat aanwezige specialistische kennis behouden blijft. Ik hoop dat de wijkteams hier een juiste inschatting maken en ook op tijd doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties. De kostenverlaging mag niet het doel zijn. Mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

2015 was een pittig jaar, met alle zorgtaken die de gemeenten erbij kregen, terwijl de overheid wel de geldkraan verder dicht draaide. In korte tijd hebben de wijkteams in Arnhem veel mensen bereikt. Er komen relatief weinig klachten binnen bij de gemeente. Op zich een goed teken, maar voor de SP betekent dit niet automatisch dat iedereen tevreden is over de toegekende zorg. Daarom is het contact met de mensen zelf voor de SP erg belangrijk. Waar nodig vragen wij om opheldering aan de wethouder zodat wij tijdig actie kunnen ondernemen. Zo blijkt dat de voorlichting vanuit de gemeente beter kan. Veel inwoners weten b.v. niet dat zij gratis cliëntondersteuning kunnen vragen bij een keukentafelgesprek zoals op de gemeentelijke website staat. Omdat niet iedereen een computer heeft is het belangrijk mensen hierover per brief voorafgaand aan het keukentafelgesprek te informeren. De wethouder heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren. ‘Daarnaast vindt de SP het belangrijk dat in de wijkteams de aanwezige specialistische kennis behouden blijft. Waar het uiteindelijk om gaat is dat bezuinigingen niet het hoofddoel mogen zijn. Mensen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben’.

U bent hier