h

Veilige huiskamer voor zwerfjongeren: het Jonahuis

23 februari 2016

Veilige huiskamer voor zwerfjongeren: het Jonahuis

Een grote glimlach op het gezicht van een jongere, omdat hij een compliment heeft gekregen. Een jongere met psychische problemen die na een goed gesprek toch zijn medicijnen wil innemen. De successen van het team Integrale Aanpak Zwerfjongeren (IAZ) zijn soms klein, maar waardevol. Het team huist sinds september 2014 aan de Parkstraat. Wij praten met Mirjam Otten, teamcoördinator van IAZ, en Jaap Wester, professioneel begeleider.

Foto: SP Arnhem / SP Arnhem

In het Jonahuis kunnen zwervende jongeren tot 26 jaar en jonge dak- en thuisloze moeders terecht voor professionele hulp, advies, inloop, informatie, opvang en ondersteuning. Maar bovenal biedt het Jonahuis de jongeren een veilige huiskamer.

‘Op jaarbasis begeleiden wij zo'n 80 tot 100 jongeren,’ vertelt Otten. ‘Er is wel een duidelijk onderscheid tussen dak- en thuisloos. Een klein gedeelte heeft echt geen dak boven het hoofd. De meeste jongeren die hier komen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze verblijven vaak op tijdelijke woonadressen.’ Een grote overeenkomst hebben ze wel: het gaat om sociaal kwetsbare jongeren. Jongeren met een verslavingsachtergrond, psychische problemen, een licht verstandelijke beperking, schulden of met een combinatie van al deze zaken.

Otten: ‘Wij mogen iets betekenen voor de meest kwetsbaren in de samenleving.’

‘Het gros van de jongeren valt in de categorie 'met een duw en steun in de rug',’ legt Otten uit. Dat hebben ze nodig, want een goed sociaal netwerk ontbreekt vaak. ‘Wat wij merken is dat de zwerfjongeren problemen hebben met sociale omgangsvormen.’ Otten heeft daarom ook veel waardering voor de medewerkers: ‘Zij weten deze jongeren aan zich te binden. Dat is nodig en dat kost tijd!’

Op een gemiddelde dag zijn er 8 à 9 professionele hulpverleners aan het werk in het Jonahuis, waarvan 3 zich met name richten op de huiskamer. Vast gezicht is Jaap Wester, type rustig, no-nonsens, met een natuurlijk overwicht. ‘Het gaat bij deze jongeren om vertrouwen, veiligheid en respect. En er zit ook een stukje opvoeding bij. Gemiddeld komen 15 jongeren over de dag naar het Jonahuis. Zij komen soms rechtstreeks vanuit de nachtopvang. Hier kunnen zij bijvoorbeeld tv-kijken, achter de computer zitten of een gesprek aangaan met een hulpverlener. Hulpverlening is de gedachtegang bij elke interventie. Bij het spelen van een spelletje testen wij bijvoorbeeld iemands weerbaarheid.’

De jongeren die zich melden, of aangemeld worden bij het Jonahuis volgen individuele trajecten. Deze trajecten zijn afhankelijk van de hulpvraag. Het doel is de jongeren te leiden naar een passend perspectief. ‘En dat verschilt helemaal niet zo veel van wat alle jongeren willen’, zegt Wester. ‘Elke jongere die in het Jonahuis komt wil eigenlijk maar één ding en dat is zijn eigen huisje-boompje-beestje.’

Het Jonahuis Parkstraat 35, 6828 JD Arnhem, tel: 026-4430085

U bent hier