h

vragen aan het College van B&W inzake waarborging continuïteit Wmo en Jeugdzorg

7 september 2018

vragen aan het College van B&W inzake waarborging continuïteit Wmo en Jeugdzorg

De Raad heeft conform de uitwerking van het coalitieakkoord op 3 november 2014 ingestemd met de vorming van een Sociaal Noodfonds. Het fonds is bedoeld voor het handhaven van het zorgniveau met betrekking tot Jeugd en Wmo. Het primaire doel is daarmee het borgen van de zorg(continuïteit) van klanttrajecten. Zonder aanvulling zal dit Noodfonds langzaam opdrogen  van 12,8 miljoen in 2017 tot 1,6 miljoen eind 2021.

Omroep Gelderland geeft in februari dit jaar aan dat Arnhem harder vergrijst dan vergelijkbare steden en koploper is in Gelderlander. Het aantal ouderen in Arnhem zal de komende 10 jaar met 40% toenemen. Volgens deskundigen van onderzoeksinstituut Platform 31 komen er steeds meer 80-plussers in Arnhem. Met het Sociaal Noodfonds kon de zorg goed gewaarborgd worden. Aangezien de nieuwe coalitie de keuze heeft gemaakt dit fonds niet aan te vullen maar het geld te steken in een solvabiliteitsfonds,  maakt de SP zich grote zorgen over de toekomstige zorg en het welzijn van alle  inwoners van de gemeente Arnhem.

Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college: Zie bijlage

U bent hier