h

Gelderlander-debat: SP gaat voor goede zorg, wonen en werk

18 maart 2014

Gelderlander-debat: SP gaat voor goede zorg, wonen en werk

Tijdens het Gelderlander-debat in het stadhuis van Arnhem gaf lijsttrekker Gerrie Elfrink aan dat de SP in het nieuwe stadsbestuur wil gaan werken aan goede zorg voor mensen, betaalbaar wonen, bestrijding van armoede en het scheppen van banen in de stad. Er is geen geld voor een nieuw kunstpaleis in crisistijd.

 

Gerrie Elfrink debatteerde gisteren met enkele lijsttrekkers tijdens het Gelderlander-debat in de stadhuishal. De SP-lijsttrekker presenteerde zich als straatvechter voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen: eerlijk, in samenwerking met anderen en altijd boven de gordel. Opkomen voor mensen is zijn belangrijkste drijfveer om politiek actief te zijn.

Lijsttrekker Gerrie Elfrink in debat. Foto: Thorsten Kemper.

Tijdens de eerste stelling over de betrouwbaarheid van het Arnhemse bestuur begon debatleider John Bruinsma over het Kunstencluster. De SP-leider maakte gehakt van aanvallen van de VVD en ChristenUnie over de betrouwbaarheid van de SP. Elfrink: "wij kregen in 2010 drie glazen wijn te drinken: de haven, de megalomane hoogbouw in de binnenstad en het kunstencluster.  De haven en de megalomane hoogbouw werden geschrapt maar wij moesten water bij de wijn doen over het kunstencluster. Maar na 19 maart wil de SP de 32 miljoen Euro voor het kunstencluster inzetten voor zorg en armoedebestrijding. Als de SP de grootste wordt, is het kunstencluster van tafel". Hij wees ook op het totale gebrek aan voortgang van het hele plan in de afgelopen vier jaar. Ook D66-leider Giesing ondersteunde het schrappen van het beoogde kunstpaleis.

Voor de ChristenUnie was dat niet genoeg: lijsttrekker Addy Plieger begon over het maken van afspraken voor langer dan vier jaar. Maar Elfrink was resoluut: "Voor de SP gelden afspraken voor vier jaar. Afspraken maken voor langer dan vier jaar is geen democratie meer. Alleen in een dictatuur liggen de afspraken voor meer dan vier jaar vast".

Op een vraag uit het publiek over het scheppen van banen haalde Elfrink de woningbouw aan: Arnhem heeft nog veel sociale woningen nodig. Woningbouw schept honderden banen en 50% van de kosten vloeit via belastinginkomsten in de staatskas. "Eigenlijk zou het Rijk ons geld moeten geven" luidde zijn conclusie.

Tijdens het debat over zorg pakte de SP-kopman zijn kans om de PvdA en VVD aan te pakken over de zorg: "de SP vindt overdragen van de zorg aan gemeenten prima. Het was een SP-idee. Maar de landelijke politiek gebruikt bezuinigingen om de zorg bij gemeenten onder te brengen. De korting op de zorg is de meest drastische Haagse maatregel sinds de Wederopbouw. Het is een schande dat de PvdA dit steunt! Samsom kan dit alleen doen omdat lokale PvdA-afdelingen, ook in Arnhem, hem daarbij steunen. Hij zal iedere stem op 19 maart uitleggen als steun aan dit beleid!".

 

 

 

 

 

 

U bent hier