h

Update coalitieonderhandelingen: Kunstencluster geschrapt

11 april 2014

Update coalitieonderhandelingen: Kunstencluster geschrapt

Naar aanleiding van het advies van informateur Hans Engels zijn D66, SP, GroenLinks en CDA bezig met de onderhandelingen over een coalitieakkoord. In de afgelopen week hebben zij overlegd over het Kunstencluster en wordt er bekeken wat de gevolgen zijn van de overdracht van zorgtaken door het Rijk aan de gemeente.

Kunstencluster geschrapt

In de afgelopen week is constructief overleg geweest over het Kunstencluster. Vandaag is door de onderhandelaars van D66, SP, GroenLinks en CDA overeengekomen dat de bouw van het Kunstencluster niet doorgaat. 

De uitslag van de verkiezingen maakt dat het uitvoeren van de plannen in hun oorspronkelijke vorm niet meer realistisch is. Een grote raadsmeerderheid is tegen de bouw van het Kunstencluster.

De coalitiepartners hebben vervolgens besproken hoe de oorspronkelijke doelen van het Kunstencluster en in samenhang daarmee de aanpak van de zuidelijke binnenstad, terug kunnen komen in het toekomstige coalitieakkoord. Er zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van Museum Arnhem en het Filmhuis, over het aanjagen van de economie en de werkgelegenheid in de binnenstad en het aantrekkelijker maken van de zuidelijke binnenstad.

Onderzoek naar consequenties overdracht zorg

De Rijksoverheid draagt de komende jaren drie zorgtaken over aan de gemeenten. Bepaalde onderdelen van de langdurige zorg, de jeugdzorg en de begeleiding van mensen naar werk vanuit de bijstand of Wajong moeten door de gemeente worden uitgevoerd.

De onderhandelaars zijn geinformeerd over de financiële gevolgen van deze nieuwe taken. Binnenkort worden de onderhandelingen over de zorg voortgezet. 

U bent hier