h

Fractie

18 januari 2018

Van twee personen, één persoon worden!

Foto: SP
De woorden “van twee personen, één persoon worden” van Taalambassadeur Rob Weijers zijn bij mij Martijn van Butselaar, SP fractievolger in Arn
Lees verder
18 december 2017

Mathijs en Martijn beëdigd als fractievolgers

Foto: C Lenting
Vanavond zijn kandidaat-raadsleden Martijn van Butselaar en Mathijs Gijsbers geïnstalleerd als commissielid.
Lees verder
27 november 2017

Sarah Dobbe geïnstalleerd als commissielid

Vanavond is kandidaat-raadslid Sarah Dobbe geinstalleerd als commissielid. Zij gaat als voorbereiding op haar raadslidmaatschap, de komende maanden, ervaring opdoen bij de Arnhemse gemeenteraadsfractie.

Lees verder
7 november 2017

Begrotingsbehandeling

Voorzitter, collega-volksvertegenwoordigers, college en andere geinteresserden,

Lees verder
23 december 2016

Artikel 1 van de Grondwet in de raadzaal!

Raadslid Abdurrahman Çetintas stelde tijdens de raadsvergadering vragen aan het college van B en W over een eerder aangenomen motie. Op 2 november 2015 heeft de raad motie 'Artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal’ aangenomen. Daarbij werd er verzocht om een afbeelding van Artikel 1 van de grondwet aan te schaffen en een prominente plek te geven in de raadszaal. Tot op heden is er niks gebeurd en daarom vroeg Abdurrahman wanneer de afbeelding van Artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal hangt.

Lees verder
30 november 2016

Nationaal Uiterwaarden Park een stap dichterbij

Vandaag mochten de Arnhemmers stemmen over het uitwerkingskader voor de ontwikkelingen op Stadsblokken en bedrijventerrein Meinerswijk. De SP wil iedereen die zijn stem heeft uitgebracht tijdens dit referendum bedanken. De uitslag is nog niet officieel, maar een meerderheid heeft vóór de voorliggende kaders gestemd.

Lees verder
29 november 2016

Bed, bad en brood blijft in Arnhem

“Wat gaat er gebeuren met de Bed-, Bad- en Brood-regeling in Arnhem?” vroeg raadslid Paul Kusters gisteren tijdens de raadsvergadering namens de SP aan het college. “De Bed-, bad- en Broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijft,” aldus wethouder Haga. De voorziening was er al vóór 2015 en zal blijven bestaan in Arnhem.”

Lees verder
11 november 2016

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk, feiten en daarom JA!

De feiten

  • De oppervlakte van het gebied Stadsblokken – Meinerswijk is 289 ha
  • Hiervan is 148 ha (ruim 51%) in het bezit van Kondor Wessels Projecten (KWP) (het overige gedeelte is op enkele kleine particulieren na in overheidsbezit)
  • Het KWP eigendom in het gebied wordt voor 96 % – om niet – overgedragen aan de Gemeente; het is zowel bestaand (125 ha) als nieuw natuurgebied (18 ha)
  • KWP krijgt voor maximaal 6 ha (2,1%) de ruimte voor de ontwikkeling van programma’s, waarvan maximaal 2 ha (0,7%) voor bebouwing (o.a. wonen)
  • De gemiddelde bouwhoogte voor Stadsblokken is 15 meter
  • De gemiddelde bouwhoogte voor Meinerswijk is 7 meter
  • Het streven is gericht op beperking van zowel bouwoppervlakte als volume
  • 30% van het te realiseren woonprogramma zal bestaan uit sociale huurwoningen en of betaalbare koopwoningen
  • In de uitwerking van de plannen worden waarborgen opgenomen zodat de verschillende functies in het gebied goed naast elkaar kunnen bestaan (een historische werf en evenemententerrein naast bebouwing)
  • Voorzien wordt dat er in 2017 een ontwerp bestemmingsplan beschikbaar is
Lees verder
7 november 2016

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk

Waarom wordt er een referendum gehouden over Stadsblokken/Meinerswijk? 

Er is een Referendum ingesteld omdat er grote plannen zijn met betrekking tot dit gebied. De Initiatiefgroep Kloppend Stadshart, Milieudefensie Arnhem, Wijkplatform Malburgen- West/Stadsblokken-Meinerswijk zijn tegen de plannen en willen die via een referendum tegenhouden. 

Wat houdt het referendum precies in? 

Lees verder
28 april 2015

Perspectiefnota gemeente Arnhem

Op de politieke agenda stond dinsdag 28 april de Perspectiefnota 2016 – 2019 van de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem krijgt de komende jaren steeds minder geld vanuit Den Haag toebedeeld. Er moet op het budget worden bespaard, wat neerkomt op circa 20 miljoen euro. Dit betekent dat er weloverwogen keuzes en besluiten moeten worden genomen. SP-fractievoorzitter Cris Lenting hield dinsdagavond, tijdens de besluitvormende vergadering, een betoog waarin hij de standpunten van de Arnhemse SP duidelijk maakte.

Lees verder

Pagina's

U bent hier