h

Bed, bad en brood blijft in Arnhem

29 november 2016

Bed, bad en brood blijft in Arnhem

“Wat gaat er gebeuren met de Bed-, Bad- en Brood-regeling in Arnhem?” vroeg raadslid Paul Kusters gisteren tijdens de raadsvergadering namens de SP aan het college. “De Bed-, bad- en Broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijft,” aldus wethouder Haga. De voorziening was er al vóór 2015 en zal blijven bestaan in Arnhem.”

Afgelopen week was er enige onrust ontstaan over de uitvoering van de Bed-, Bad- en Broodregeling (BBB). Staatssecretaris Dijkhoff (VVD) heeft aangegeven dat hij gemeenten wil dwingen de opvang te sluiten. De sobere opvang die nu geboden wordt door de gemeenten zit volgens hem de “opvang gericht op terugkeer” in de weg. De staatssecretaris overweegt nu onder meer om de financiële ondersteuning voor de BBB-regeling stop te zetten. De SP stelde mondelinge vragen aan het college.

Sinds de discussie over de BBB-regeling is er in Arnhem zorgvuldig gewerkt aan een sobere opvang voor “mensen die in nood verkeren, ook wanneer het uitgeprocedeerde asielzoekers betreft.” Op 28 april 2015 is in Arnhem de motie aangenomen waarin de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt om te allen tijde bed, bad en brood te blijven bieden aan mensen in nood en hierbij niemand uit te sluiten, ook uitgeprocedeerde asielzoekers niet.

Vanuit de SP werd maandag j.l. daarom de vraag aan de wethouder gesteld welke koers het college nu gaat varen? Houdt zij vast aan de aangenomen motie of laat zij zich leiden door de staatssecretaris? De gemeente heeft volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een zorgplicht voor alle inwoners en daarmee komt zij nu in een spagaat.

De wethouder is duidelijk in haar antwoord. Zij geeft aan dat het overleg met de staatssecretaris is stuk gelopen, maar dat het college de BBB-voorziening belangrijk vindt en dat deze ook overeind blijft zelfs als de financiering vanuit het Rijk wegvalt.

U bent hier