h

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk, feiten en daarom JA!

11 november 2016

Referendum Stadsblokken-Meinerswijk, feiten en daarom JA!

Daarom stem JA!

  • Er wordt een groot aaneengesloten robuust natuurgebied gecreëerd
  • Er komt een uiterwaarden gebied met hoge natuur- en landschappelijke waarde
  • Het gebied komt in eigendom van de Gemeente en daarmee is de toekomst zeker
  • Aan de eigendomsoverdracht naar de Gemeente zijn geen kosten verbonden
  • KWP krijgt (in ruil) de gelegenheid een beperkt uniek woonmilieu passend binnen de functiemix van water, natuur, cultuur en recreatie te ontwikkelen
  • Lelijke onderdelen van het gebied (zoals de steenfabriek en de omgeving van de ASM haven) worden weer mooi; zij zijn er dan voor cultuur, natuur en wonen
  • Een beperkte evenwichtige bebouwing is als “ogen en oren” goed voor het gebied
  • De rivier als onderdeel van het gebied wordt hier alle ruimte geboden
  • Het totale gebied wordt beleefbaar en toegankelijk voor fietsers en wandelaars
  • Er komt ruimte voor cultuur, cultuurhistorie, natuureducatie en recreatie (een evenementen terrein, de historische werf, stranden en watersport)

U bent hier