h

Nationaal Uiterwaarden Park een stap dichterbij

30 november 2016

Nationaal Uiterwaarden Park een stap dichterbij

Vandaag mochten de Arnhemmers stemmen over het uitwerkingskader voor de ontwikkelingen op Stadsblokken en bedrijventerrein Meinerswijk. De SP wil iedereen die zijn stem heeft uitgebracht tijdens dit referendum bedanken. De uitslag is nog niet officieel, maar een meerderheid heeft vóór de voorliggende kaders gestemd.

Deze uitslag betekent dat de gemeente verder kan met de uitwerking van de plannen voor Stadsblokken en bedrijventerrein Meinerswijk binnen de gestelde kaders. Ook betekent dit, dat de kans op een Nationaal Uiterwaarden Park een stap dichterbij is gekomen. Een groen aaneengesloten Meinerswijk, waar iedereen van kan genieten zonder prikkeldraadversperringen en bedrijfshallen.

Er zal nu de komende tijd worden gewerkt aan een bestemmingsplan waarin alle afspraken een plek zullen krijgen. Voor de SP is belangrijk dat de beoogde cultuur, cultuurhistorie en recreatie goed worden ingepast. Zodat deze in de toekomst geen last krijgen van de overige bebouwing en bewoners van het gebied. Daarnaast gaan we er vanuit, dat van de te realiseren woningen er 30% worden gebouwd als sociale huur- of koopwoning.

Er moet nog een hoop werk verzet worden, maar met deze uitslag wordt Arnhem in de toekomst, een stuk mooier.

Foto: SP

U bent hier