h

Blog Abdurrahman Cetintas

19 februari 2018

Ondernemend Arnhem

Het Midden- en Kleinbedrijf is het hart van onze economie. Bijna 99% van alle bedrijven in Nederland is klein, met 50 medewerkers of minder. Ook in Arnhem bestaat 99% van alle bedrijven uit MKB. Ondernemers hebben hart voor de zaak. Dat hebben ze in de crisisjaren ook wel laten zien. Juist in deze moeilijke tijden waarin opdrachten soms uitbleven, banken bijna geen leningen verstrekten en consumenten bang waren om geld uit te geven, hebben onze ondernemers extra hard gewerkt om hun bedrijf te kunnen laten bloeien. Soms tegen de klippen op. Zoiets verdient bewondering!

Lees verder
23 december 2016

Vier windturbines in Arnhem

 “We moeten vaart maken, maar de burgers niet vergeten” aldus raadslid Abdurrahman Çetintas van de SP. Al jaren wordt er gesproken over windenergie in Arnhem, maar tot op heden is het er nog steeds niet. Het is een lang proces maar er moet wel vaart gemaakt worden. In het programmaplan New energy made in Arnhem is er aangegeven dat er windturbines moeten komen om de duurzaamheidsdoelen te kunnen behalen.

Lees verder
23 december 2016

Artikel 1 van de Grondwet in de raadzaal!

Raadslid Abdurrahman Çetintas stelde tijdens de raadsvergadering vragen aan het college van B en W over een eerder aangenomen motie. Op 2 november 2015 heeft de raad motie 'Artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal’ aangenomen. Daarbij werd er verzocht om een afbeelding van Artikel 1 van de grondwet aan te schaffen en een prominente plek te geven in de raadszaal. Tot op heden is er niks gebeurd en daarom vroeg Abdurrahman wanneer de afbeelding van Artikel 1 van de Grondwet in de raadszaal hangt. Hans de Vroome (vicevoorzitter van de gemeenteraad) stelde dat er voorbereidingen zijn getroffen, er waren ook voorstellen in overweging genomen echter pasten die nog niet helemaal. Als er over twee maanden niks hangt gaat Abdurrahman Çetintas de vicevoorzitter van de raad opnieuw aan de tand voelen.

Lees verder
28 september 2015

New energy made in Arnhem

Maandag 29 september is in de gemeenteraad het raadsvoorstel 'New energy made in Arnhem' behandeld. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fracties van VVD en AOP stemden tegen. Hieronder de bijdrage van de SP.

Lees verder
26 mei 2015

Herbouw De Kringloop Breezandpad/herhuisvesting Cosmicus kan van start gaan

Aan het lange wachten van de leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool De Kringloop komt eindelijk een einde. Sinds de schoolbrand van 2013 bivakkeert De Kringloop noodgedwongen in lokalen van naastgelegen scholen. Waarnemend wethouder van onderwijs, Alex Mink (SP), deed tijdens de gemeenteraadsvergadering  van 26 mei de toezegging om snel van start te gaan met de herbouw van de basisschool. SP-raadslid Abdurrahman Cetintaș is blij dat er een besluit is genomen: “En een goed besluit. Deze school verdiend het  om een nieuwe start te maken na deze tragische gebeurtenis.” Wethouder Alex Mink, die de onlangs afgetreden Hans Giesing tijdelijk vervangt op de portefeuille onderwijs, wil voor 31 december 2015 het spreekwoordelijke eerste paaltje in de grond hebben. Wordt gehouden aan die datum, dan stelt de verzekeraar financiële middelen ter beschikking voor de herbouw en eventuele bijkomende kosten.  

Lees verder
22 april 2015

In mei duidelijkheid over huisvesting Cosmicus

Het college van B & W wil niet eerder dan in mei dit jaar een besluit nemen over de huisvesting voor basisschool Cosmicus. Tot die tijd kan Cosmicus gebruik maken van een lokaal van BSO ’t Klavertje dat op haar beurt weer verhuist naar een leegstaand lokaal van basisschool De Blinkert. Dit heeft het college dinsdagmiddag 21 april geantwoord op schriftelijke vragen van de Arnhemse SP en D66. De SP en D66 maken zich zorgen over de toekomst van basisschool Cosmicus.

Lees verder

U bent hier