h

Herbouw De Kringloop Breezandpad/herhuisvesting Cosmicus kan van start gaan

26 mei 2015

Herbouw De Kringloop Breezandpad/herhuisvesting Cosmicus kan van start gaan

Aan het lange wachten van de leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool De Kringloop komt eindelijk een einde. Sinds de schoolbrand van 2013 bivakkeert De Kringloop noodgedwongen in lokalen van naastgelegen scholen. Waarnemend wethouder van onderwijs, Alex Mink (SP), deed tijdens de gemeenteraadsvergadering  van 26 mei de toezegging om snel van start te gaan met de herbouw van de basisschool. SP-raadslid Abdurrahman Cetintaș is blij dat er een besluit is genomen: “En een goed besluit. Deze school verdiend het  om een nieuwe start te maken na deze tragische gebeurtenis.” Wethouder Alex Mink, die de onlangs afgetreden Hans Giesing tijdelijk vervangt op de portefeuille onderwijs, wil voor 31 december 2015 het spreekwoordelijke eerste paaltje in de grond hebben. Wordt gehouden aan die datum, dan stelt de verzekeraar financiële middelen ter beschikking voor de herbouw en eventuele bijkomende kosten.  

Basisschool De Kringloop is gevestigd in het complex aan het Breezandpad in Elderveld. De school brandde in de nacht van 1 januari 2013 af. Sinds die tijd worden de leerlingen opgevangen in noodlokalen elders in het complex aan het Breezandpad. Deze noodopvang drukt behoorlijk op de capaciteit van het complex. SP Arnhem diende samen met GroenLinks, VVD, D66 en de ChristenUnie een motie in. In deze motie wil de SP dat ook de andere scholen in het complex betrokken worden bij de herbouw. Samen met de scholen moet worden gekeken naar de invulling van gemeenschappelijke ruimtes. De motie werd unaniem aangenomen.

Foto: Cosmicus Arnhem / Cosmicus Arnhem

Samen met D66 stelde SP Arnhem eerder al schriftelijke vragen over de problematiek rond onderwijshuisvesting in Arnhem. In deze vragen vroeg SP-raadslid Cetintaș met name voor meer aandacht voor de situatie van De Kringloop en de andere scholen die zijn gevestigd in het complex aan het Breezandpad. Basisschool de Cosmicus is momenteel ook gevestigd aan deze locatie. Deze school groeit uit z’n jasje. De school is in haar voortbestaan sterk afhankelijk van groei. De basisschool is nog niet zo lang geleden opgericht en wordt in 2016 getoetst om te voldoen aan de stichtingsnorm voor basisscholen. Plannen om de Cosmicus onder te brengen in het gebouw van de Lea Dasbergschool in Rijkerswoerd beginnen concrete vormen aan te nemen. Zowel de Cosmicus als basisschool De Rank kunnen verhuizen naar deze locatie. Deze toezegging deed wethouder Mink. De SP is heel blij dat de wethouder gehoor heeft gegeven aan de oproep van de partij om de problematiek aan te pakken. 

Door: Anette Beumer

U bent hier