h

Blog Abdurrahman Cetintas

28 september 2015

New energy made in Arnhem

Maandag 29 september is in de gemeenteraad het raadsvoorstel 'New energy made in Arnhem' behandeld. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fracties van VVD en AOP stemden tegen. Hieronder de bijdrage van de SP.

Lees verder
26 mei 2015

Herbouw De Kringloop Breezandpad/herhuisvesting Cosmicus kan van start gaan

Aan het lange wachten van de leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool De Kringloop komt eindelijk een einde. Sinds de schoolbrand van 2013 bivakkeert De Kringloop noodgedwongen in lokalen van naastgelegen scholen. Waarnemend wethouder van onderwijs, Alex Mink (SP), deed tijdens de gemeenteraadsvergadering  van 26 mei de toezegging om snel van start te gaan met de herbouw van de basisschool. SP-raadslid Abdurrahman Cetintaș is blij dat er een besluit is genomen: “En een goed besluit. Deze school verdiend het  om een nieuwe start te maken na deze tragische gebeurtenis.” Wethouder Alex Mink, die de onlangs afgetreden Hans Giesing tijdelijk vervangt op de portefeuille onderwijs, wil voor 31 december 2015 het spreekwoordelijke eerste paaltje in de grond hebben. Wordt gehouden aan die datum, dan stelt de verzekeraar financiële middelen ter beschikking voor de herbouw en eventuele bijkomende kosten.  

Lees verder
22 april 2015

In mei duidelijkheid over huisvesting Cosmicus

Het college van B & W wil niet eerder dan in mei dit jaar een besluit nemen over de huisvesting voor basisschool Cosmicus. Tot die tijd kan Cosmicus gebruik maken van een lokaal van BSO ’t Klavertje dat op haar beurt weer verhuist naar een leegstaand lokaal van basisschool De Blinkert. Dit heeft het college dinsdagmiddag 21 april geantwoord op schriftelijke vragen van de Arnhemse SP en D66. De SP en D66 maken zich zorgen over de toekomst van basisschool Cosmicus.

Lees verder

U bent hier