h

New energy made in Arnhem

28 september 2015

New energy made in Arnhem

Maandag 29 september is in de gemeenteraad het raadsvoorstel 'New energy made in Arnhem' behandeld. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fracties van VVD en AOP stemden tegen. Hieronder de bijdrage van de SP.

De ambities die in 'New Energy made in Arnhem' staan, kan de SP onderschrijven.

  • Arnhem heeft een toonaangevend EMT-cluster, en profileert zich als ontwikkelcentrum voor hernieuwbare energie, met de nadruk op elektriciteit
  • Energieneutraliteit in 2050
  • 1,5 % energiebesparing per jaar
  • 14% duurzame opwek in 2020
  • De gemeente Arnhem geeft het goede voorbeeld.

Het is belangrijk dat wij onze doelen behalen. Daarvoor heeft het college goede uitgangspunten gekozen: vier windtribunes en vijf zonnevelden. Hiermee wekken we zelf energie op. Dit is een goed begin, maar het betekent niet dat wij er al zijn. Het isoleren van sociale woningen, zoals in Klarendal, moet grootschalig worden gedaan in heel Arnhem. We moeten nauw aansluiten bij het Gelders plan om 100.000 woningen te verduurzamen. Het isoleren en verduurzamen van een woning is een win-win situatie: aan de ene kant halen wij onze doelstellingen en aan de andere kant kunnen mensen met een laag inkomen geld besparen. Daarnaast moeten we particulieren en bedrijven stimuleren en faciliteren bij het aanleggen van zonnepanelen.

Ook op het gebied van het verlagen van energieverbruik in het vervoer kunnen wij veel bereiken, zoals met Trolley 2.0. Arnhem is al 65 jaar een trolleystad. Dat maakt Arnhem uniek en daarmee kunnen we als voorbeeld voor andere steden gelden. Door de inzet van Trolley 2.0 kunnen wij een goed werkend netwerk realiseren zonder bovenleiding. Er hoeven dus minder gasbussen te rijden in Arnhem.
Zoals eerder gezegd staat de SP achter de ambities van Arnhem en steunt 'New Energy made in Arnhem'.

 

U bent hier