h

In mei duidelijkheid over huisvesting Cosmicus

22 april 2015

In mei duidelijkheid over huisvesting Cosmicus

Het college van B & W wil niet eerder dan in mei dit jaar een besluit nemen over de huisvesting voor basisschool Cosmicus. Tot die tijd kan Cosmicus gebruik maken van een lokaal van BSO ’t Klavertje dat op haar beurt weer verhuist naar een leegstaand lokaal van basisschool De Blinkert. Dit heeft het college dinsdagmiddag 21 april geantwoord op schriftelijke vragen van de Arnhemse SP en D66. De SP en D66 maken zich zorgen over de toekomst van basisschool Cosmicus.

Logo Cosmicus Arnhem

Voldoen aan stichtingsnorm 
Cosmicus is momenteel gehuisvest op een locatie aan het Breezandpad in de wijk Elderveld en groeit naar eigen zeggen uit z’n jasje. De schoolleiding heeft aangegeven dat op dit moment 21 leerlingen op de wachtlijst staan om in te stromen in groep 1 en 2. Op basis van verwachtingen zal het aantal leerlingen ook komend jaar fors groeien. Verwacht wordt dat de Cosmicus een aantal van rond de 142 leerlingen zal kunnen gaan tellen. Cosmicus heeft daarom behoefte aan huisvesting van minimaal 8 lokalen. Basisschool Cosmicus werd in 2010 gesticht en is hiermee een relatieve nieuwkomer in het Arnhemse scholenaanbod. Een nieuwkomer die het van groei moet hebben. In haar voortbestaan is de school hier namelijk sterk afhankelijk van. Cosmicus wordt in 2016 opnieuw getoetst en moet voldoen aan de stichtingsnorm voor basisscholen.

Cosmicus: rekening gehouden met groei? 
Raadsleden Abdurrahman Çetintaş (SP) en Maarten Venhoek (D66) zijn van mening dat een school die aan zijn stichtingsnorm moet voldoen alle medewerking van de gemeente zou moeten krijgen. Zeker wat betreft de huisvesting. De beide raadsleden vroegen zich dan ook af of het college bij de huisvesting van Cosmicus in 2011 wel rekening heeft gehouden met groei? Het college geeft in haar antwoord aan dat er toentertijd voldoende ruimte beschikbaar was op locatie Breezandpad. Ook de gewenste groei van Cosmicus kon volgens het college op deze locatie worden opgevangen. De verwoesting van de nabijgelegen basisschool De Kringloop door brand gooide letterlijk en figuurlijk roet in het eten. Leerlingen van De Kringloop moesten immers ad hoc worden opgevangen in de lokalen van scholen uit de buurt.

Andere locatie buiten beeld 
Vanaf september 2013 heeft de gemeente al gesprekken met basisschool Cosmicus gevoerd over de huisvestingsproblematiek. Na een verzoek van de Cosmicus is in het najaar van 2013 gezocht naar mogelijke andere locaties. De voorkeur van de school ging uit naar de Lea Dasbergschool in Rijkerswoerd. Deze zoektocht duurde niet alleen lang maar uiteindelijk werd ook al niet gekozen voor deze locatie. De Arnhemse SP en D66 vroegen om opheldering. Het college gaf als antwoord dat het wat de Cosmicus betreft niet ging om acute noodzaak. Daarnaast constateerde het college leegstand bij andere scholen aan het Breezandpad, waar Cosmicus gevestigd is. Het college meldt in haar antwoord: “Door de capaciteit op deze locatie te gebruiken, kan de huisvestingsbehoefte voor het lopende schooljaar binnen deze locatie opgelost worden.”

Toename problemen onderwijshuisvesting 
Cosmicus is niet de enige school in Arnhem die huisvestingsproblemen kent. Hoewel het op veel plaatsen goed gaat, krijgen nog steeds te veel kinderen les in slechte gebouwen of noodlokalen. Tegelijkertijd is de leegstand in schoolgebouwen in Arnhem schrikbarend hoog. Wethouder Hans Giesing noemde onlangs zelfs een leegstandspercentage van 30%. Ter vergelijking: het leegstandscijfer voor kantoren in Arnhem is 17%, winkels in de Arnhemse binnenstad kennen een leegstandscijfer van 8%! De gemeente Arnhem draait voor een groot gedeelte op voor de kosten van onderwijshuisvesting. Door de leegstand gaat er ook nog eens relatief veel geld naar deze post.

Cosmicus Arnhem

Pak problemen serieus en integraal aan 
De problemen rond de onderwijshuisvesting zijn niet van vandaag of gisteren. Bovendien is Arnhem beslist niet de enige gemeente in Nederland met deze problemen. Ook kent het ontstaan van deze problemen een lange voorgeschiedenis. De problemen moeten dan ook serieus en integraal aangepakt moeten worden. Leegstand doet niet alleen een aanslag op het budget van de gemeente maar ook op die van scholen. Deze budgetten zijn echter niet berekend op leegstand! Mensen uit het werkveld hebben herhaaldelijk aangegeven liever het geld uit te willen geven aan onderwijs dan kwijt te zijn aan leegstand. Iedereen wil toch immers dat belastinggeld goed besteed wordt?

Scholen en gemeenten met elkaar aan de slag 
In sommige delen van de stad is ruimte tekort, in andere delen is ruimte over. Leegstaande lokalen vormen een financiële last. De verantwoordelijkheid voor de aard en omvang van de huisvesting is belegd bij de gemeente. De scholen en de gemeente moeten dus flink met elkaar aan de slag om verdere leegstand te voorkomen. Eigenlijk gaat het dan om slopen, verkopen, herschikken of een andere bestemming vinden. Het gaat overigens niet altijd om compleet lege scholen, maar ook om (verwachte) leegstand in scholen, die gedeeltelijk gebruikt worden. Die ruimten kosten toch geld. Denk alleen al aan verwarmings- en schoonmaakkosten en onderhoud. Verloedering van de leegstaande schoolgebouwen ligt altijd op de loer! Samen met D66 heeft de Arnhemse SP het college van B & W om een plan van aanpak gevraagd. Portefeuillehouder en wethouder Hans Giesing liet de raad op de Politieke Maandag van 20 april weten druk bezig te zijn met het in kaart brengen van de problematiek van de onderwijshuisvesting. Nog voor de zomer laat de wethouder de gemeenteraad weten waar en hoe de gemeente gaat investeren in onderwijshuisvesting.

Door: Anette Beumer

U bent hier