h

Blog Jurgen Elfrink

7 november 2017

Begrotingsbehandeling

Voorzitter, collega-volksvertegenwoordigers, college en andere geinteresserden,

Lees verder
30 september 2017

Motie van afkeuring. Een ‘close-read’.

In de hele berichtgeving rond Musis wordt in de Gelderlander alleen de oppositie aan het woord gelaten. Onderstaande artikel wat wel gebaseerd is op feiten weigert de Gelderlander te publiceren.
Lees verder
6 april 2017

PERSPECTIEFNOTA

In het kader van de komende perspectiefnota kregen de raadsfracties het verzoek een vijftal belangrijke speerpunten aan te geven opdat het college hier in de verwerking van de perspectiefnota rekening gehouden kon worden. Een nieuwe opzet wat complimenten verdient, omdat ook veel instellingen en initiatiefnemers in de stad de mogelijkheid kregen zich uit te spreken in het bijgevoegde stuk wat als inspiratie kon dienen. Voor de SP is het verkiezingsprogramma natuurlijk ook een erg belangrijk uitgangspunt. Fractievoorzitter Jurgen Elfrink stelde de volgende zes punten voor aan het college, eentje teveel, maar je moet natuurlijk ambitie hebben:

Lees verder
2 maart 2017

Het Arnhems coffeeshopbeleid

De SP, in samenwerking met D66 de Partij voor de Dieren en GroenLinks stelden enige tijd geleden het uitsterfbeleid voor coffeeshops in Arnhem aan de kaak. Eind 2015 hebben deze fracties daarom gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend met als doel het uitsterfbeleid af te schaffen.

Lees verder
6 december 2016

Met bed, bad en brood de winter door

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie met betrekking tot de financiering van de bed,bad en brood locaties. De hier onder genoemde fracties pleiten voor continuering van deze financiering.

Lees verder
17 april 2016

Onduidelijkheid Sociale Werkvoorziening, SP stelt vragen

De presentatie in de gemeenteraad van 11 april j.l. over Activerend werk en de transitie van Presikhaaf & Bedrijven schiep verwarring. Er werd een beeld geschetst dat volgens de SP haaks staat op de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord en de motie over tegenprestatie. Er werd onder meer gezegd dat Arnhem geen beschutte werkplekken realiseert en dat activerend werk geen betaald werk betreft. Dat roept dringende vragen op bij de Sp fractie.

Lees verder
9 juni 2015

SP stelt vragen over vergoeding binnenstadmanager

De Arnhemse SP heeft maandag 8 juni vragen gesteld over de wel erg hoge vergoeding van een manager voor de Arnhemse binnenstad. In de media werd de afgelopen tijd veel gesproken over een binnenstadmanager. Of, beter gezegd, er werd vooral veel gesproken over de vergoeding van deze manager. Deze zou zo’n 6.000 euro bruto per maand bedragen. Het geld voor deze binnenstadmanager moet van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komen. Stichting Ondernemersfonds Arnhem, SOFA, krijgt haar jaarlijkse inkomsten via een ophoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) van ondernemers en pandeigenaren in de Arnhemse binnenstad. Kortom, geld van onder meer hardwerkende ondernemers, groot en klein.

Lees verder
9 december 2014

Partijen gezamenlijk in actie tegen bezuinigingen bijstand

De enorme korting vanuit Den Haag op het budget voor Wmo beschermd wonen is van tafel. Zorgen zijn er nog wel over de kortingen op de Wet Werk en Bijstand, de WWB. Dat maakte wethouder Martijn Leisink (D66) maandag 8 december bekend tijdens de Politieke Maandag. Eind september besloot het Rijk om het geld voor Wmo beschermd wonen en de bijstand op een andere manier over de gemeenten te verdelen. Arnhem zou als gevolg daarvan tweemaal forse verliezen lijden met rampzalige gevolgen voor de Arnhemse samenleving. Reden genoeg voor de Arnhemse SP om het onderwerp op de agenda te zetten.

Lees verder
3 februari 2014

Opinieartikel: Verenigd Arnhem vergroot verdeeldheid tussen Arnhemmers

Tijdens het schrijven van dit stuk werd ik luid toegejuicht door het ‘allochtone’ deel van mijn gezin, dat niet vertegenwoordigd wenst te worden door mensen die de grondwet niet hebben begrepen. De nieuwe partij Verenigd Arnhem vormt zo’n groep mensen door haar openlijke pleidooi voor discriminatie in De Gelderlander van afgelopen zaterdag.

Ik ben allergisch voor discriminatie. Zeker als het tot beleid gemaakt wordt. Het is nog erger als discriminatie tot overheidsbeleid wordt gemaakt. Dat geldt dus ook voor partijen die discriminatie bevorderen door mensen uit te sluiten óf door zich overduidelijk te profileren als partij die zich alleen actief inzet voor een beperkte bevolkingsgroep.

Lees verder

Pagina's

U bent hier