h

Partijen gezamenlijk in actie tegen bezuinigingen bijstand

9 december 2014

Partijen gezamenlijk in actie tegen bezuinigingen bijstand

De enorme korting vanuit Den Haag op het budget voor Wmo beschermd wonen is van tafel. Zorgen zijn er nog wel over de kortingen op de Wet Werk en Bijstand, de WWB. Dat maakte wethouder Martijn Leisink (D66) maandag 8 december bekend tijdens de Politieke Maandag. Eind september besloot het Rijk om het geld voor Wmo beschermd wonen en de bijstand op een andere manier over de gemeenten te verdelen. Arnhem zou als gevolg daarvan tweemaal forse verliezen lijden met rampzalige gevolgen voor de Arnhemse samenleving. Reden genoeg voor de Arnhemse SP om het onderwerp op de agenda te zetten.

SP-raadslid Jurgen Elfrink vroeg het college van b en w wat zij tot op heden gedaan heeft om de bezuinigingen van het kabinet terug te dringen. Wethouder Leisink verklaarde dat b en w een stevige lobby-actie heeft opgezet. Daardoor wist het college staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) ervan te overtuigen dat de bezuiniging op de Wmo beschermd wonen niet deugdelijk zijn. Door het verdeelmodel van de staatssecretaris zou Arnhem in eerste instantie in plaats van 60 miljoen, 36 miljoen euro krijgen. Het verdeelmodel hield geen rekening met het feit dat Arnhem een onevenredig groot aantal beschermd wonen functies kent. Arnhem heeft daar eerder altijd compensatie voor gekregen. In het herverdelingsmodel van Van Rijn ontbrak dit gegeven. Dat de bezuiniging op de Wmo beschermd wonen nu van tafel is noemde de wethouder dan ook “goed nieuws”. SP-raadslid Jurgen Elfrink complimenteerde de wethouder en zijn ambtenaren voor hun geslaagde lobby. Elfrink: “Ik ben heel tevreden met de inspanningen van het college”.

Grote zorgen zijn er echter nog steeds over de kortingen op de bijstand, de WWB. “Staatssecretaris Klijnsma is niet bereid het nieuwe herverdelingsmodel aan te passen”, liet wethouder Leisink weten. Het college van b en w heeft daarop een bureau ingeschakeld om de ingewikkelde kosten die met de bijstand zijn gemoeid inzichtelijk te maken. Voorlopig zijn de lobby-activiteiten niet gelukt en de tijd dringt. In 2015 vindt de eerste bezuinigingsronde op de bijstand al plaats. Op dinsdag 9 december hebben Sadet Karabulut van de SP en Steven van Weyenberg van D66 een motie ingediend in de Tweede Kamer. Daarin vragen de beide kamerleden aan staatssecretaris Jette Klijnsma (PvdA) om het verdeelmodel voor de WWB te verbeteren en vervolgens aan te passen.

SP-raadslid Jurgen Elfrink vroeg aan de wethouder en de raadsleden van de andere partijen wat de Arnhemse raad gezamenlijk kan doen. Hierop deden de raadsleden vrijwel allemaal de toezegging om druk uit de oefenen op hun landelijke fracties. Elfrink is blij met deze toezeggingen: “Ik ben blij dat in deze situatie alle fracties eensgezind zijn. Het gaat om een hele bak met geld voor Arnhem. Het is fijn dat de raad inziet dat wij er alles aan moeten doen om Den Haag te laten weten dat deze bezuinigingen teruggedraaid moeten worden”.

De motie van de landelijke fracties van SP en D66 is 9 december in stemming gebracht en aangenomen. Dat betekent niet dat het financiële effect als gevolg van de herverdeling van de WWB-middelen nu van tafel is. Het betekent wel dat het overleg over het verdeelmodel weer hervat gaat worden en mogelijk nog tot bijstelling van de verdeling van de budgetten gaat leiden. In elk geval is het goed nieuws dat de Kamer het belangrijk vindt dat het gesprek hierover opnieuw wordt aangegaan.

Door: Anette Beumer

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier