h

Nieuws

30 oktober 2015

Aan de slag met Stadsblokken-Meinerswijk

In de Gelderlander van 30 oktober verscheen onderstaande opinie van SP, D66 en CDA over Stadsblokken-Meinerswijk.

Lees verder
20 juli 2015

SP Arnhem stemt in met Zomernota

De Arnhemse gemeenteraad heeft op maandag 13 juli met een ruime meerderheid de zomernota vastgesteld. Ook SP Arnhem heeft voor gestemd. In de zomernota staan de plannen voor de stad en dan met name hoe dat vanuit de wijken moet gaan gebeuren. Zoals bekend heeft Arnhem door maatregelen vanuit Den Haag te maken met forse bezuinigingen. In de zomernota staat hoe Arnhem deze bezuinigingen op probeert te vangen.

Lees verder
9 juni 2015

SP stelt vragen over vergoeding binnenstadmanager

De Arnhemse SP heeft maandag 8 juni vragen gesteld over de wel erg hoge vergoeding van een manager voor de Arnhemse binnenstad. In de media werd de afgelopen tijd veel gesproken over een binnenstadmanager. Of, beter gezegd, er werd vooral veel gesproken over de vergoeding van deze manager. Deze zou zo’n 6.000 euro bruto per maand bedragen. Het geld voor deze binnenstadmanager moet van Stichting Ondernemersfonds Arnhem komen. Stichting Ondernemersfonds Arnhem, SOFA, krijgt haar jaarlijkse inkomsten via een ophoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) van ondernemers en pandeigenaren in de Arnhemse binnenstad. Kortom, geld van onder meer hardwerkende ondernemers, groot en klein.

Lees verder
30 maart 2015

Kans voor de binnenstad, Slagveld toerisme 3.0

Wat gebeurde er op de Weerdjesstraat in september '44 tijdens de Slag om Arnhem? Op welke plekken in de stad vonden er nog meer hevige gevechten plaats? Welke belangrijke gebouwen in Arnhem werden tijdens de gevechten verwoest en zijn nooit meer opgebouwd? Elke hoek en elke straat in de Arnhemse binnenstad kan wel een eigen verhaal vertellen! SP Arnhem vindt dat deze verhalen verteld moeten worden en op een laagdrempelige manier toegankelijk moeten zijn voor een breed publiek. SP Arnhem denkt daarom aan een digitale gids. Een digitale gids met daarin een overzicht van belangrijke gebouwen, strijdtonelen en verhalen van soldaten en burgers.

Lees verder
9 december 2014

Partijen gezamenlijk in actie tegen bezuinigingen bijstand

De enorme korting vanuit Den Haag op het budget voor Wmo beschermd wonen is van tafel. Zorgen zijn er nog wel over de kortingen op de Wet Werk en Bijstand, de WWB. Dat maakte wethouder Martijn Leisink (D66) maandag 8 december bekend tijdens de Politieke Maandag. Eind september besloot het Rijk om het geld voor Wmo beschermd wonen en de bijstand op een andere manier over de gemeenten te verdelen. Arnhem zou als gevolg daarvan tweemaal forse verliezen lijden met rampzalige gevolgen voor de Arnhemse samenleving. Reden genoeg voor de Arnhemse SP om het onderwerp op de agenda te zetten.

Lees verder
28 februari 2013

Ontneem van Meurs zijn kiesrecht

Een gekozen volksvertegenwoordiger dient betrouwbaar en geloofwaardig te handelen. Na te zijn veroordeeld voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno is er van die twee vereisten niets meer over. Iemand die zich schuldig maakt aan deze zware vorm van (indirecte) kindermishandeling, hoort niet thuis in het hoogste bestuursorgaan van de stad Arnhem.

Lees verder
4 februari 2013

Opinie over Armoedebeleid in de Gelderlander

Effectieve armoedebestrijding begint bij het begrij­pen van de leefwereld van mensen die in armoede le­ven. Goed armoedebeleid stoelt op de vaardigheid te luisteren naar hun verhaal en de ambitie hen structureel een stem geven.

Lees verder
28 augustus 2012

Minder geld naar nieuwjaarsreceptie

De herfst is alweer in aantocht en nog steeds is er geen duidelijk zicht op een goedkopere gemeentelijke nieuwjaarsreceptie begin 2013. De komende editie dus. De SP is een van de partijen die vindt dat het in deze economische tijd niet gepast is om een nieuwjaarsreceptie te organiseren voor een bedrag van 50.000 euro. Dit was ook reden voor Zuid Centraal, ook tegenstander, om het onderwerp maar weer eens op de agenda te zetten.

Lees verder

U bent hier