h

Onduidelijkheid over toekomst Presikhaaf Bedrijven

23 september 2014

Onduidelijkheid over toekomst Presikhaaf Bedrijven

foto: Thorsten Kemper

door: Anette Beumer

Ruim 180 medewerkers van de sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven hielden maandag 22 september een manifestatie. Dat deden zij op de patio van het Arnhemse stadhuis. Vooral de mensen met een tijdelijk contract vrezen dat zij buiten de boot dreigen te vallen als de Participatiewet ingaat. 

De demonstranten namen vervolgens plaats op de publieke tribune van de raadzaal. Daar werd de toekomst van de sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven besproken. Insprekers zoals Rene Mintjes waren duidelijk: "Wat Presikhaaf Bedrijven voor mij betekent is arbeidsvreugde. Ik kan werken op mijn eigen plek en in mijn eigen tempo. Er is maar 1 doel en dat is Presikhaaf open houden". 

De tijd begint te dringen. 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Er moeten daarom duidelijke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Keuzes die ook door de gemeenteraad moeten worden genomen, vindt de Arnhemse SP. Keuzes over bijvoorbeeld die tijdelijke contracten. Het viel de raad dan ook rauw op het dak dat wethouder en portefeuillehouder Ine van Burgsteden hierover al een standpunt had ingenomen. Dit zonder dat de raad daar invloed op mocht uitoefenen. "De tijdelijke contracten worden omgezet in garantiebanen met loonsubsidies voor werkgevers", liet de wethouder weten in een memo, dat twee uur voor de bespreking werd rondgestuurd. En dat standpunt neemt zij mee in de bestuursvergadering die op woensdag 24 september plaatsvindt. 

SP raadslid Desiree Egberts uitte zich verbolgen over dit standpunt: "Hoe kunt u woensdag nou zeggen dat Arnhem dit heeft beslist, zonder dat u de raad hierin heeft gekend?". Ook andere partijen reageerden verbaasd over de uispraken van de wethouder. Uitstel van de bestuursvergadering van 24 september werd door andere partijen geopperd. Maar daar wil de wethouder niets van weten. 

"Nu is de gemeenteraad buiten spel gezet en er wordt niet naar de insprekers geluisterd. Hier nemen wij geen genoegen mee en zullen dan a.s. maandag (29 september) ook voorstellen indien met moties vreemd aan de orde", aldus SP raadslid Desiree Egberts. 

De Arnhemse gemeenteraad had zich tot nu toe nog niet inhoudelijk uitgesproken over onder meer de toekomst van Presikhaaf Bedrijven. Reden voor SP Arnhem om de raadsbrief van het college over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven op de agenda te zetten van de Politieke Maandag van 22 september. Gezien de tijd en de discussie over de tijdelijke contracten was er niet veel ruimte meer om in te gaan op de inhoud van de brief. En aan tijd ontbreekt het ook de wethouder, zo gaf zij aan. Desiree Egberts wilde van Van Burgsteden weten wanneer de nota wordt gepresenteerd. Ook wilde Egberts weten of deze volgens de normale cyclus en procedures wordt behandeld. Van Burgsteden gaf aan dat zij de nota pas rond maart 2015 gereed kan hebben. De wethouder wil het proces met de andere 11 regiogemeenten nog doorlopen. De raad neemt hiermee geen genoegen. De raad wil voor het einde van het jaar een uitwerking over de invulling van de participatiewet, en zij wil het college hieraan houden.

U bent hier