h

SP Arnhem stemt in met Zomernota

20 juli 2015

SP Arnhem stemt in met Zomernota

De Arnhemse gemeenteraad heeft op maandag 13 juli met een ruime meerderheid de zomernota vastgesteld. Ook SP Arnhem heeft voor gestemd. In de zomernota staan de plannen voor de stad en dan met name hoe dat vanuit de wijken moet gaan gebeuren. Zoals bekend heeft Arnhem door maatregelen vanuit Den Haag te maken met forse bezuinigingen. In de zomernota staat hoe Arnhem deze bezuinigingen op probeert te vangen.

SP-fractievoorzitter Cris Lenting is positief over de uitwerking van zomernota: “Met deze zomernota geeft het college aan dat zij na de perspectiefnota goed op weg is. Het is natuurlijk jammer dat wij deze herverdelingsschade en schande hebben opgelegd gekregen maar hopelijk wordt daar nog wat aan gerepareerd”.

Minder bureaucratie en managers                           Door de bezuinigingen van het huidige VVD-PvdA kabinet moet de stad meer doen met minder geld. In de afgelopen weken ging het in de discussies in de gemeenteraad vooral daarover. SP-fractievoorzitter Cris Lenting kijkt liever vooruit: “Volgens de SP gaat de discussie over anders, wat kunnen wij anders doen? Als wij alleen al kijken naar wat wij uitgeven aan bureaucratie, aan instituten met hun goedbetaalde directeuren, aan de lagen met managers en aan gebouwen op mooie plekken, dan is er uit die lagen juist heel veel te snijden.”

Motie SP in zomernota                                                         In de zomernota is ook veel aandacht voor burgerparticipatie en burgerinspraak. Daar is de SP erg blij om want over dit onderwerp had zij in oktober 2014 een motie ingediend. De ingediende en later ook aangenomen motie ‘Buurtrechten/Buurtwet: het recht om uit te dagen, te bieden en te bouwen’ wordt daadwerkelijk uitgevoerd. In de motie pleit de SP voor meer zeggenschap en meer rechten voor burgerinitiatieven.

Sleutel tot succes is vertrouwen                                   De sleutel tot succes is volgens de SP om de mensen die het echte werk doen ook het vertrouwen te geven. Lenting legt uit: “De SP wil minder bureaucratie en minder overhead. Laat gewoon de mensen die met de voeten in de klei staan aan de slag gaan met de ideeën die vanuit de wijk worden gedragen. Laten wij vertrouwen in de werkers, vertrouwen in de verenigingen en vertrouwen in de structuren die er al zijn. En dan kan je ook die innovatie laten plaatsvinden van centraal gestuurd naar wijkgericht.”

Potentieel genoeg in Arnhem                                 Lenting hoopt dat ook mensen die nu nog aan de zijlijn staan worden gemotiveerd om mee te doen met de stad. Lenting: “Het potentieel ligt volgens de SP ook bij mensen die nu nog langs de kant staan, die nog niet goed de weg weten. Als wij die straks, vanuit de nieuwe aanpak onder de arm kunnen nemen, een steuntje in de rug kunnen geven, dan kunnen zij en wij hun capaciteiten benutten. Heel veel mensen die nu nog niet meedoen kunnen wij absoluut een plek geven in onze samenleving. Er is heel veel potentieel en laten wij daar gebruik van maken.”

Door: Anette Beumer

U bent hier