h

Aan de slag met Stadsblokken-Meinerswijk

30 oktober 2015

Aan de slag met Stadsblokken-Meinerswijk

In de Gelderlander van 30 oktober verscheen onderstaande opinie van SP, D66 en CDA over Stadsblokken-Meinerswijk.

“We gaan de gebiedsvisie voor het uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk uitvoeren. Het wordt een gebied waar de natuur zich kan ontwikkelen en waar ruimte is voor recreatie. Ook cultuur krijgt in het gebied een plek. We willen dat het een Nationaal Park wordt. Dat vergt een lange voorbereiding, die we nu gaan starten.” staat in het coalitieakkoord.

Dat is nog steeds wat D66, SP en CDA voor ogen hebben met het gebied. Stadsblokken en vooral Meinerswijk moet een aaneengesloten gebied worden waar de natuur beschermd is en zich kan ontplooien. Dit biedt de kans om de gronden in het zuidelijk deel van Meinerswijk in publieke handen te krijgen. Hierop kunnen alle hekken en prikkeldraadversperringen worden verwijderd en ontstaat een aaneengesloten terrein. Dit terrein kunnen we dan de gewenste bescherming geven en er een nationaal park van proberen te maken.

Verder willen wij het industrieterrein Meinerswijk, gelegen in het meest noordelijke deel van het gebied, opruimen. Hier staan grote fabriekshallen van de voormalige steenfabriek. Ook is een heel groot deel van het terrein verhard. Door het verwijderen van de opstallen en de verharding is het mogelijk nog meer natuur te creëren en toe te voegen aan het uiterwaardennatuurgebied. Daarnaast liggen er een paar wensen rondom een recreatief en cultureel programma vast in de gebiedsvisie die een uitvoering moeten krijgen binnen het gebied.

Om deze ambities waar te maken zullen er ook opbrengsten gegenereerd moeten worden. Wanneer dit alles mogelijk is met het terugdringen van zoveel mogelijk verharding, dan heeft dat zeker onze voorkeur. We moeten echter wel reëel blijven en bezien hoe de verschillende ambities in een financieel haalbare en uitvoerbare gebiedsuitwerking samen komen.

De nieuwe eigenaar van de gronden KWP kan zonder instemming van de gemeente niet ontwikkelen, de gemeente kan zonder medewerking van KWP slechts een deel van haar plannen verwezenlijken. KWP kan wel het bedrijven-terrein zoals het nu is tot in lengte van dagen exploiteren. Met alle nadelige gevolgen voor het gebied van dien. Wie hart heeft voor dit gebied zou dat niet moeten willen. Daarbij speelt tevens dat de gemeente dringend haar bestemmingsplan moet vernieuwen. Voor een deel van gebied is alleen nog een voorbereidingsbesluit geldend.

We hadden dit proces graag met GroenLinks verder willen doorlopen, echter de fractie van GroenLinks heeft er voor gekozen dit proces niet meer gezamenlijk aan te gaan.

Een groen aaneengesloten Meinerswijk, waar iedereen van kan genieten zonder prikkeldraadversperringen en bedrijfshallen. Een ideaal wat alleen dichterbij kan worden gebracht door mensen die daar verantwoordelijkheid voor nemen, niet door hen die daar bij weglopen.

U bent hier