h

Geen geruststelling na debat over kluisjes-controle

11 juni 2014

Geen geruststelling na debat over kluisjes-controle

door Anette Beumer

“Is de politie-inzet wel legitiem en wat is de effectiviteit van deze actie?” Op deze en andere vragen gaven burgemeester Kaiser, tevens portefeuillehouder, en dhr. Osinga van het Openbaar Ministerie antwoord tijdens de politieke maandag van dinsdag 10 juni.

Onderwerp van het debat was de controle van 2500 kluisjes door de politie op 8 april dit voorjaar op het Olympus College, het Lorentz Lyceum en het Maarten van Rossum, een drietal scholen in Arnhem-Zuid. Het initiatief voor de kluisjes-controle lag bij de politie. Deze heeft de afspraak hiervoor gemaakt met de betreffende scholen. “Een inbreuk op de levenssfeer van 2500 onschuldige Arnhemse leerlingen”, vindt niet alleen de SP maar ook D66 en daarom hadden beide fracties verzocht dit onderwerp op de agenda te zetten. Hierbij werden zij ondersteund door 8 fracties uit de gemeenteraad waaronder het CDA, de Arnhemse Ouderenpartij en GroenLinks.

SP raadslid Jurgen Elfrink en zijn D66 collega Maarten Venhoek wilden weten of er een gerede aanleiding was voor de actie en zetten grote vraagtekens bij het respecteren van de privacy van minderjarigen door de overheid. Burgemeester Kaiser gaf een toelichting en had, hoewel niet gebruikelijk, Officier van Justitie dhr. Osinga uitgenodigd voor een open en transparante discussie, wat door alle aanwezigen werd gewaardeerd. “De actie is een jaarlijkse activiteit, deze actie is niet vooraf met mij besproken maar de Jeugdofficier van Justitie wist hiervan. De aanleiding voor de controle is het convenant 'De veilige school in  Arnhem' waarin afspraken zijn gemaakt met politie, justitie en gemeente over de gezamenlijke aanpak van veiligheid,” aldus burgemeester Kaiser. Officier van Justitie Osinga erkende dat er 'niet specifiek aanwijzingen waren'. SP raadslid Jurgen Elfrink vroeg zich af 'waarom er dan 2500 verdachtmakingen zijn gemaakt aan het adres van minderjarige leerlingen'. Daarop gaf Osinga antwoord: “De actie was in het kader van het convenant bedoeld als toezicht, ik vind het niet ingrijpend. Wel hebben wij gekozen voor 1 norm voor alle leerlingen en hebben daarom alle 2500 kluisjes gecontroleerd. Ik vind dit proportioneel.” Osinga lichtte toe waarom er zo zwaar werd ingezet: “Om de veiligheid op scholen te waarborgen gaan wij voor een integrale aanpak. Daarbij kennen wij de harde en zachte hand. Af en toe moet je je laten zien als politie. Wij hebben de controle gehouden tijdens de lesuren, er was dus geen sprake van een invasie van politie. Die is ongeveer een uur bezig geweest met de controle.”

Verschillende raadsleden uitten hun zorgen over de toekomst, want waar ligt de grens? Worden in de toekomst schooltassen gecontroleerd en komt er een drugshond in het klaslokaal? Officier van Justitie Osinga gaf als antwoord hierop: “Dat moeten wij niet uitsluiten.”

De fracties van SP en D66 hebben tijdens deze informatieve vergadering dan wel antwoord gekregen op hun vragen, maar deze zijn in de woorden van Jurgen Elfrink 'niet geruststellend'. Wel is Elfrink blij met de toezegging van burgemeester Kaiser om de jaarlijkse kluisjescontrole te bespreken in het eerstvolgend
driehoeksoverleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Officier van Justitie Osinga wil bij dit driehoeksoverleg ook graag de Arnhemse scholen betrekken.
Ook heeft Kaiser toegezegd het beleid ten aanzien van privacy na het zomerreces op de agenda te zetten van de gemeenteraadsvergaderingen.

U bent hier