h

Opinieartikel: Verenigd Arnhem vergroot verdeeldheid tussen Arnhemmers

3 februari 2014

Opinieartikel: Verenigd Arnhem vergroot verdeeldheid tussen Arnhemmers

Tijdens het schrijven van dit stuk werd ik luid toegejuicht door het ‘allochtone’ deel van mijn gezin, dat niet vertegenwoordigd wenst te worden door mensen die de grondwet niet hebben begrepen. De nieuwe partij Verenigd Arnhem vormt zo’n groep mensen door haar openlijke pleidooi voor discriminatie in De Gelderlander van afgelopen zaterdag.

Ik ben allergisch voor discriminatie. Zeker als het tot beleid gemaakt wordt. Het is nog erger als discriminatie tot overheidsbeleid wordt gemaakt. Dat geldt dus ook voor partijen die discriminatie bevorderen door mensen uit te sluiten óf door zich overduidelijk te profileren als partij die zich alleen actief inzet voor een beperkte bevolkingsgroep.

Persoonlijk en als volksvertegenwoordiger voor de SP ben ik een groot voorstander van een zo neutraal en seculier mogelijke overheid. Kerk en staat moeten gescheiden van elkaar zijn. De overheid moet iedere burger zo neutraal mogelijk behandelen. Daardoor worden mensen in vrijheid en gelijkheid behandeld. De gemeente Arnhem staat het toe dat een ambtenaar een keppeltje, kruisje of hoofddoek draagt. Dat is niet erg, zolang de neutrale behandeling maar gegarandeerd wordt. Sommigen zeggen: tolerant dat de gemeente geloofsuitingen toestaat! Dat klopt. Maar ik vind het hypocriet als die lijn niet wordt doorgetrokken. Stiekem hoop ik ooit nog een keer een ambtenaar in een piratenpak achter de balie of op straat te treffen.

Ik ben een tegenstander van discriminatie op kenmerken zoals huidskleur, seksuele geaardheid, afkomst of religie. Ik ben dús ook tegenstander van positieve discriminatie. Mensen neem je aan of wijs je af op basis van hun kwaliteiten en niet vanwege hun geslacht, seksuele geaardheid of gezondheidstoestand.

Positieve discriminatie is een hypocriet feestje. En uit onderzoek door psychologen blijkt ook dat positieve discriminatie juist voor méér discriminatie zorgt, omdat mensen sneller anderen oppervlakkig beoordelen. Ik ben dan ook kritisch over organisaties die mensen beoordelen op zaken die er gewoon niet toe doen. Zeker als dat over de lokale overheid gaat. De gemeente wil een afspiegeling van de maatschappij zijn en dat is goed, maar partijen zoals Arnhems Belang en de PvdA willen dat bereiken door te discrimineren. Zij stellen zelfs dat de gemeente nog niet ver genoeg gaat, zoals bleek tijdens de eerste behandeling van de uitvoeringsnota integratie van twee weken geleden. Hopelijk snappen zij dat er tot minstens 2017 vanwege bezuinigingen een vacaturestop heerst en hun discriminerende plannen voorlopig in de koelkast komen te liggen.

De nieuwe partij Verenigd Arnhem maakt het nog bonter dan de PvdA en Arnhems Belang.

Afgelopen zaterdag stelde Verenigd Arnhem in De Gelderlander dat de gemeente via haar personeelsbeleid het aantal allochtone ambtenaren procentueel beperkt, terwijl de gemeente nu feitelijk haar neutraliteit oprekt om een betere afspiegeling van de samenleving te laten zien. Daarnaast wil Verenigd Arnhem het aantal allochtone ambtenaren fors verhogen. Zonder vacaturestop valt dat alleen te bereiken door regelrechte discriminatie. Met vacaturestop valt dat alleen te bereiken door mensen op afkomst te ontslaan: autochtone ambtenaren op straat gooien en allochtone ambtenaren aannemen.

Dat is dus het eigenlijke doel van Verenigd Arnhem: mensen voortrekken, ómdat ze een bepaalde afkomst hebben. Discriminatie is daardoor de normaalste zaak van de wereld bij deze partij. Zij wil discriminatie introduceren via het overheidsbeleid en wel met selectiecriteria die ze zelf heeft opgesteld. Het is totaal absurd. Verenigd Arnhem heeft de grondwet dus nooit begrepen en zou daarom alleen al niet kunnen meedoen aan democratische verkiezingen.

 

Jurgen Elfrink is gemeenteraadslid voor de SP

U bent hier