h

Het Arnhems coffeeshopbeleid

2 maart 2017

Het Arnhems coffeeshopbeleid

De SP, in samenwerking met D66 de Partij voor de Dieren en GroenLinks stelden enige tijd geleden het uitsterfbeleid voor coffeeshops in Arnhem aan de kaak. Eind 2015 hebben deze fracties daarom gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend met als doel het uitsterfbeleid af te schaffen.

Naar aanleiding van het intiatiefvoorstel heeft in 2016 een meerderheid van gemeenteraad zich positief uitgesproken over het aanpassen van de huidige nota coffeeshopbeleid. En vervolgens verzocht aan B&W om met een herziening van het coffeeshopbeleid te komen, waarin ook een grotere spreiding van coffeeshops over de gemeente mogelijk wordt gemaakt.College van B en W kwam met meer, waaronder een loting zodat om de zes jaar coffeeshops mee konden loten om een coffeeshop te mogen runnen. Daarnaast opteerde B en W voor een zgn. Radiaalcriterium, waardoor coffeeshops niet in de buurt van elkaar gevestid konden zijn. Met name de loting, de houdbaarheid van een vergunning van zes jaar en het radiaalcriterium stuitte de SP tegen de borst. Het zou op die manier onbedoeld een tombola kunnen worden, terwijl de huidige verstandhouding met coffeeshops over het algemeen goed te noemen is. B&W komt terug op dit punt en dan zal de SP het voorgestelde beleid opnieuw beoordelen.

U bent hier