h

Presikhaaf Bedrijven

17 april 2016

Onduidelijkheid Sociale Werkvoorziening, SP stelt vragen

De presentatie in de gemeenteraad van 11 april j.l. over Activerend werk en de transitie van Presikhaaf & Bedrijven schiep verwarring. Er werd een beeld geschetst dat volgens de SP haaks staat op de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord en de motie over tegenprestatie. Er werd onder meer gezegd dat Arnhem geen beschutte werkplekken realiseert en dat activerend werk geen betaald werk betreft. Dat roept dringende vragen op bij de Sp fractie.

Lees verder
9 december 2015

Salaris interim directeur PHB noodzakelijk?!

De vragen over het extreem hoge salaris voor de interim directeur van Presikhaaf Bedrijven (PHB) zijn beantwoord. In de blogpost van 8 oktober zijn deze vragen terug te lezen.

Lees verder
8 oktober 2015

Salaris directeur Presikhaaf Bedrijven boven burgemeestersnorm

Maandag 5 oktober stelde de SP, tijdens de behandeling van de MJPB (Meerjaren Programma Begroting), vragen over het zeer hoge salaris van interim directeur Guido van den Boorn bij Presikhaaf Bedrijven. Op de euro nauwkeurig wordt het maximale bedrag van €230.474,- over de eerste 12 maanden betaald. Daarna wordt voor de overige vier maanden € 14.833,- per maand betaald, om net onder het dan geldende €178.000,- op jaarbasis te blijven.

Lees verder

U bent hier