h

Salaris directeur Presikhaaf Bedrijven boven burgemeestersnorm

8 oktober 2015

Salaris directeur Presikhaaf Bedrijven boven burgemeestersnorm

Maandag 5 oktober stelde de SP, tijdens de behandeling van de MJPB (Meerjaren Programma Begroting), vragen over het zeer hoge salaris van interim directeur Guido van den Boorn bij Presikhaaf Bedrijven. Op de euro nauwkeurig wordt het maximale bedrag van €230.474,- over de eerste 12 maanden betaald. Daarna wordt voor de overige vier maanden € 14.833,- per maand betaald, om net onder het dan geldende €178.000,- op jaarbasis te blijven.

Dit terwijl de Arnhemse coalitie van SP, D66, GL en CDA in het coalitieakkoord hebben geschreven: “We doen er alles aan om te voorkomen dat managers een hoger salaris krijgen dan wat de burgemeester verdient.”. (Dit is € 9.415,- per maand.)

De antwoorden op de gestelde vragen heeft geleid tot een aantal aanvullende schriftelijke vragen, zoals hieronder vermeld, die aan het college van B&W zijn gesteld.

Geacht college,

Naar aanleiding van de beantwoording van vragen tijdens de behandeling van de MJPB, heeft de fractie van de SP behoefte aan aanvullende informatie.

Vragen:

In het profiel dat is opgesteld voor de nieuwe directeur van Presikhaaf Bedrijven is geen salarisplafond opgenomen. Dit doet vermoeden dat in de fase van het opstellen van het profiel niet is gesproken, dan wel nagedacht, over de hoogte van het salaris van de directeur.

1. Heeft het college bij het opstellen van het profiel ingebracht dat Arnhem een plafond (zijnde de burgemeestersnorm) hanteert bij managers en directeuren in het publieke domein?
I. Zo ja, op welke wijze heeft het college dat gedaan en waarom staat het uiteindelijk niet in het profiel?
II. Zo nee, waarom heeft het college niet direct meegegeven dat er een burgemeestersnorm geldt in Arnhem en wanneer heeft het college dit wel aan de orde gesteld?

2. Is het college met de SP van mening dat wanneer er geen plafond aan de voorkant (in dit geval het profiel) wordt gesteld, de uitkomst is dat er niemand inschrijft/solliciteert onder de burgemeestersnorm? Het dus van groot belang is de burgemeestersnorm altijd direct te communiceren bij het aantrekken van managers en directeuren in het publieke domein?

In het college akkoord staat “We doen er alles aan om te voorkomen dat managers een hoger salaris krijgen dan wat de burgemeester verdient.” Het college dient hier over verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. Wanneer het salaris binnen de burgemeestersnorm blijft zal dit niet actief hoeven te gebeuren. Echter wanneer het college afwijkt van de burgemeestersnorm, dient de raad hierover vroegtijdig actief te worden geïnformeerd.

3. Onderschrijft het college bovenstaande en gaat het de raad vroegtijdig actief informeren wanneer er van de burgemeestersnorm dreigt te worden afgeweken?

4. Ziet het college nog mogelijkheden om het salaris van de nieuwe directeur als nog onder de burgemeestersnorm te krijgen?


U bent hier