h

Met bed, bad en brood de winter door

6 december 2016

Met bed, bad en brood de winter door

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gestemd over een motie met betrekking tot de financiering van de bed,bad en brood locaties. De hier onder genoemde fracties pleiten voor continuering van deze financiering.

Onderstaande persbericht is verstuurd namens de fracties van D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie uit Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Arnhem, en de PvdA fracties uit Groningen, Den Haag, Arnhem en Nijmegen.

Als volksvertegenwoordigers dragen wij verantwoordelijkheid voor de inwoners van onze steden. Ook de tijdelijke, want hoe je het wendt of keert: ze zijn onderdeel van de samenleving. In onze steden hoeft niemand onder een brug te slapen. Wij zijn dan ook gebaat bij een humane en effectieve oplossing voor mensen die het land moeten verlaten. Mensen op straat zetten die het gevoel hebben in een uitzichtloze situatie te zitten, is dat niet. Daarom juichen wij toe dat de staatssecretaris weer wil gaan onderhandelen over de bed, bad en brood opvang, maar daarmee zijn we er nog niet. Hij dreigt namelijk wel meteen de financiering stop te zetten en dat vinden wij niet fatsoenlijk.

Als volksvertegenwoordigers weten wij wat er leeft in onze steden. Wij zien en spreken de mensen over wie het gaat. Omdat we ze tegenkomen op straat. Omdat we ze opzoeken in de opvang. Wij willen deze mensen niet de dupe laten worden van een mislukt overleg. Wij willen namelijk iedereen in onze steden op zijn minst een bed, een bad en brood bieden én begeleiding.

Wij bepleiten als raadsleden zeker niet dat iedereen die dat wil in Nederland moet blijven. Maar wij zien, juist omdat we raadsleden zijn, dat mensen soms in een unieke en complexe situatie zitten. De huidige Nederlandse bureaucratie biedt lang niet altijd een oplossing voor mensen die simpelweg niet terug kúnnen, omdat zij bijvoorbeeld geen papieren hebben of omdat het land van herkomst niet meewerkt. Daar lopen mensen in de bbb-opvang in vast.

Dijkhoff heeft toegezegd na de Kerstdagen weer te willen praten met gemeenten. Hij wil eerst rust in het proces. Maar tegelijkertijd schort Dijkhoff ook de financiering op voor de bed,bad en brood opvang die nu geboden wordt. Dat biedt geen rust, maar onrust. En dat laatste vinden wij onacceptabel. Zeker in deze koude maanden.

Onderhandelen doe je met respect voor elkaars positie. Het geeft geen pas om als Rijksoverheid de gemeenten op voorhand onder druk te zetten door het stopzetten van de financiering. Vandaag ligt er in de Tweede Kamer een motie voor om de financiering voor onze bed bad en brood-locaties te continueren. Laat deze motie het halen.

‘Wat is bed, bad en brood? BBB is opvang voor mensen die ongedocumenteerd zijn. En vaak ook terug willen naar land van herkomst, maar waarvoor dit vaak (on)mogelijk is of lijkt. Omdat het land van herkomst niet meewerkt of omdat papieren niet (meer) geldig zijn. In de bed,bad en brood opvang wordt sobere opvang en begeleiding geboden. Dit heeft bijvoorbeeld in Groningen al geleid tot 40% uitstroom, waarvan 10% alsnog toestemming heeft gekregen tot rechtmatig verblijf’

U bent hier