h

Blog Jurgen Elfrink

13 december 2011

SP stelt vragen over parkeerkaart gehandicapten

Gehandicapten kunnen in Arnhem een speciale parkeervergunning aanvragen: de GPK. Daarvoor is een bezoek aan een keuringsarts vereist. Dat kost geld. In sommige gevallen wordt het verzoek, na het bezoek aan de arts, afgewezen. In dat geval is de aanvrager wel zijn geld kwijt. De SP zou graag willen dat het voor aanvragers vooraf duidelijk(er) is wat de kansen zijn op het verkrijgen van een vergunning en heeft daarom vragen gesteld aan het College om te horen of en zo ja hoe dit te realiseren is.

Lees verder
13 februari 2010

Houdt vast aan scheiding van kerk en staat

Onderstaande verhaal is als ingezonden brief aangeboden aan de Gelderlander. Deze heeft er echter niet voor gekozen de brief te publiceren. Dus bij deze op ons eigen weblog.

Lees verder
4 februari 2010

Mondelinge vragen over de verkeerssituatie rondom de Dr. Boschschool en de Stijgbeugel

Sp stelt mondelinge vragen over onveilige situatie taxibusjes Dr. Boschschool en Stijgbeugel Arnhem.

Lees verder
1 oktober 2009

SP voorstel 'Werk voor de Jeugd' omarmd

Bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid gaat Arnhem ook een voorstel van de SP toepassen. Bij de bespreking van het vaststellen van de verordeningen behorende bij de invoering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), is dit door wethouder Barth van Eeten toegezegd.

Lees verder
23 september 2009

Zo noodzakelijk is goed welzijnswerk

Het is door de SP al eerder aangehaald, kijk uit waar, hoe en hoeveel je bezuinigd op het welzijnswerk. De opbrengst van deze uitgave is niet meteen meetbaar of zichtbaar, maar op de langere termijn wel merkbaar. In de Gelderlander van vandaag geeft welzijnskoepel Rijnstad een kijkje in de keuken en vertelt waar men zoal mee bezig is en tegen aanloopt.

Lees verder
22 september 2009

SP stelt vragen over opslag paspoortgegevens

Onlangs is het nieuwe paspoort in Nederland ingevoerd. Dit omstreden nieuwe paspoort bevat bio-metrische gegevens (zoals vingerafdrukken) van onze burgers, die ook elders overheidswege worden opgeslagen. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens maakt het paspoort "ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer omdat ook de gegevens van niet verdachte burgers zijn opgenomenâ. Deze (bio-metrische gegevens) worden opgeslagen in een centrale databank.

Lees verder
16 september 2009

SP stelt vragen over bezuinigen op welzijnswerk WillemEEN

Na aanleiding van de berichtgeving in de media en na contact met WillemEEN heeft de SP-fractie besloten vragen te stellen aan het college over de voorgenomen bezuinigingen op het welzijnswerk in jongerencentrum WillemEEN.

Lees verder
6 mei 2009

Vragen over subsidie stichting Rhythm of Reason

Naar aanleiding van berichten in diverse media heeft de SP vragen gesteld over de subsidie verstrekking aan stichting Rhythm of Reason.

Lees verder
16 juni 2008

Geld voor kleine culturele instellingen; GL ontmaskerd

GroenLinks-fractievoorzitter WieÂneke de Waard poogt alle kritiek op de collegedeelname van haar partij weg te wuiven in een interÂview dat op 4 juni in de Gelderlander stond. Ze probeerde de lezer ervan te overtuigen dat GroenLinks echt nog wel een eigen mening heeft en die durft uit te dragen. Sterker nog: GroenLinks neemt het voorÂtouw op het gebied van bijvoorÂbeeld de kleine culturele instellinÂgen. Raadslid Malika Achekar zou keihard hebben gezwoegd om het voor elkaar te krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier