h

Fractie

16 december 2014

Paul Kusters geïnstalleerd in gemeenteraad

Foto: Anette Beumer / Thorsten Kemper
Lees verder
26 november 2014

Instemming bereikt over Schulddienstverlening

Jaarlijks doen zo'n 1800 Arnhemmers een beroep op de schulddienstverlening. De SP is van mening dat de mensen met problematische schulden goed geholpen moeten worden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 24 november werd er uitgebreid gepraat over de schulddienstverlening. Daarnaast werd er een belangrijk besluit genomen over de vorm van dienstverlening.

Lees verder
11 april 2014

Update coalitieonderhandelingen: Kunstencluster geschrapt

Naar aanleiding van het advies van informateur Hans Engels zijn D66, SP, GroenLinks en CDA bezig met de onderhandelingen over een coalitieakkoord. In de afgelopen week hebben zij overlegd over het Kunstencluster en wordt er bekeken wat de gevolgen zijn van de overdracht van zorgtaken door het Rijk aan de gemeente.

Lees verder
25 februari 2014

MobA13 en Rozet op 10 maart afhandelen

Het debat over de ondergang van Realwork nam gisteren veel tijd in beslag. Dat was nodig maar daardoor kwamen andere onderwerpen niet meer aan bod. Op 10 maart vergadert de huidige gemeenteraad voor het laatst. De SP wil deze bestuursperiode nog wel een aantal onderwerpen besproken hebben.

Lees verder
6 november 2013

Op naar een "Geregelde Achterdeur"

Samen met D66 en GroenLinks heeft de Arnhemse SP raadsfractie een initiatiefvoorstel ingediend om de bevoorrading van de coffeeshops te reguleren door middel van georganiseerde wietkweek.  Het voorstel bevat de hoofdlijnen van een plan om een stichting op gereguleerde wijze wiet te laten verbouwen ten behoeve van de Arnhemse coffeeshopbranche.  De stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van betrokken partijen, waaronder de gemeente, (vertegenwoordigers van) coffeeshophouders en de verslavingszorg.

Lees verder
20 februari 2013

2 SP voorstellen armoedebeleid overgenomen door college

Op maandag 18 februari sprak de commissie sociale zaken over de concept startnotitie armoedebeleid. De bedoeling van deze notitie is o.a. dat raadsleden mee kunnen denken over het nieuwe armoedebeleid en nu al ideeën konden meegeven aan het college voor de definitieve notitie.  De SP heeft alvast 2 voorstellen ingebracht en deze zijn overgenomen door het college, dat is een mooie start!

Lees verder
23 augustus 2012

Het einde van het reces

Inmiddels is de eerste raadsactiviteit alweer achter de rug. Afgelopen maandag zijn we met een groot aantal raadsleden bijgepraat over veiligheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier