h

Nieuwe sociale huurwoningen worden aardgasloos

13 december 2017

Nieuwe sociale huurwoningen worden aardgasloos

Gezamenlijke afspraken over het energieneutraal maken van alle woningen uiterlijk in 2050. Huren van de sociale woningen in 2018 niet meer laten stijgen dan de inflatie. Nieuwe sociale huurwoningen aardgasloos maken. En ervoor zorgen dat de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil is. Dat zijn de belangrijkste items uit de vandaag ondertekende prestatieafspraken met de grootste drie Arnhemse woningcorporaties.

Elk jaar maken de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal, de huurdersorganisaties en de gemeente Arnhem gezamenlijke prestatieafspraken. Deze corporaties bezitten samen ongeveer 95 procent van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen.

Nieuwe duurzame stappen

'Ik ben blij dat we ook in 2018 weer goede afspraken hebben kunnen maken die leiden tot duurzaam en betaalbaar wonen', aldus wethouder Wonen Geert Ritsema. 'Duurzaamheid en betaalbaarheid gaat heel goed samen. We hebben afgesproken dat de huren in 2018 niet verder stijgen dan de inflatie. We bevestigen de afspraak dat alle huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten zijn. Dit jaar zetten we een nieuwe stap. Er komt een stappenplan over hoe in 2050 alle sociale huurwoningen energieneutraal zijn én nieuwe sociale huurwoningen worden in principe aardgasloos. Daar lopen we écht in voorop.'

Net als vorig jaar zijn de afspraken niet alleen gemaakt met de gemeente en de corporaties, maar ook met de huurdersorganisaties: Huurdersorganisatie Portaal (HOP), Huurdersorganisatie Volkshuisvesting Arnhem (HOVAR) en De Brug (Vivare). Ritsema: 'Het gaat uiteindelijk immers om de huurders zelf. Zij zijn de bewoners. Ik vind het niet meer dan logisch dat zij dan zelf ook aan tafel zitten als er afspraken gemaakt worden.'

Afspraken worden steeds beter

Eric Angenent, directeur- bestuurder van Vivare, namens de drie woningcorporaties: 'De afgelopen jaren hebben we met elkaar steeds betere afspraken gemaakt. Vooral de afspraken op het gebied van duurzaamheid zijn noodzakelijk, maar ook spannend en verstrekkend. Deze kunnen we namelijk alleen maar mét elkaar realiseren. En hiermee bedoel ik niet alleen de samenwerkingspartners van de prestatieafspraken, maar ook bijvoorbeeld Nuon en Alliander.'

Betere inbreng huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties zijn tevreden dat door hun betrokkenheid ook de belangen van de huurders in het overleg zijn geborgd. 'We hebben nog beter kenbaar kunnen maken waar huurders tegenaan lopen of wat zij als probleem ervaren', aldus HOVAR. HOP Arnhem: 'Deze prestatieafspraken vormen een goede basis voor een leerzame samenwerking tussen alle partijen. Zo werken we samen aan een thuis voor al onze huurders.' 'Dit jaar was het overleg met alle partijen nog meer gestructureerd, waardoor de inbreng van de huurdersorganisaties ook beter was. Laten we dat de komende jaren voortzetten', aldus De Brug.

Meer prestatieafspraken

Behalve met de drie grootste corporaties met wie deze prestatieafspraken zijn gemaakt, zijn er nog zeven andere corporaties in Arnhem actief. Dit zijn De Woonplaats, Habion, Mooiland, Omnia Wonen, SSH&, WBVG en Woonzorg Nederland. Dit zijn corporaties voor wie Arnhem geen 'wettelijk werkgebied' is en die uitsluitend woningen beheren en renoveren, maar geen nieuwe woningen mogen bouwen, of die een bijzondere doelgroep hebben. Met deze corporaties zijn afzonderlijke afspraken gemaakt die ook vandaag worden ondertekend.

U bent hier